Evenemangsutvecklare på Tillväxt Motala AB

Evenemangsutvecklare på Tillväxt Motala AB

Som evenemangsutvecklare på Tillväxt Motala AB brinner du för att stärka och utveckla Motala som en evenemangskommun av rang. Tjänsten fokuserar på att stimulera och utveckla evenemang av nationell, regional och av större lokal karaktär i tätt samarbete med olika aktörer och kommunens tjänstemän. Du har ett stort hjärta, som vi andra för att öka attraktiviteten att bo, arbeta och besöka Motala kommun.

Du jobbar tätt tillsammans med kollegor och aktörer för att värdera och utveckla såväl befintliga som nya evenemang. Du ansvarar för att föra ut och implementera Motalas evenemangsstrategi som säkerställer att Motala kommun utvecklas till en naturlig plats för ett brett och varierat evenemangsutbud.

I arbetet ingår bland annat att hålla samman våra olika aktörer, värdera evenemangsförfrågningar, proaktivt arbeta för fler evenemang och genom detta skapa bästa tänkbara förutsättningar för att evenemang ska bli en central del där invånare och besökare frekvent berikas av ett attraktivt evenemangsutbud.

Du blir tillsammans med dina kollegor en viktig spelare för att Motala ska kunna nå sitt långsiktiga mål att dubblera den turistekonomiska omslutningen.

Vi tror att du är en öppen och utåtriktad person som inte är rädd för att skapa nya kontakter. Du har en stor längtan att bidra till Motalas utveckling och har ett stort intresse för projektledning och evenemangsbaserade arbetsuppgifter. Du växlar snabbt mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter och rycker in där du bäst behövs för stunden.

Den vi söker är utbildad inom marknadsföring, evenemang eller har relevant arbetslivserfarenhet.

Generellt om tjänsten
Rollen ansvarar för bolagets affärsområde Evenemang. Tjänsten fokuserar på att genom förverkligandet av fler attraktiva evenemang öka attraktiviteten för att besöka och bo i Östergötlands sjöstad. Utvecklingen av Motala som evenemangsstad är ett prioriterat område för bolaget och Motala kommun.

Tjänsten leder och utvecklar bolagets arbete mot evenemang av nationell, regional samt av större lokal karaktär. Arbetet fokuserar på evenemangsvärdering och evenemangsutveckling av såväl nya som befintliga evenemang, stöd till aktörerna, nätverksbyggande, marknadsföring, service. Arbete som stärker Motala som besöksmål. Ett viktigt ansvar är att utveckla och levandegöra Motalas evenemangsstrategi.

Organisatorisk placering
 • Rollen innebär att fungera som utvecklare för bolagets affärsområde Evenemang.
 • Rollen rapporterar direkt till bolagets vd. Ansvar
 • Organisera och levandegöra Motalas evenemangsstrategi
 • Upprätta, implementera och underhålla Motalas evenemangshandbok
 • Värdera och stödja evenemang baserat på evenemangspyramiden med tonvikt på nationella, regionala och större lokala evenemang.
 • Arbeta för en levande och uppdaterad evenemangskalender på motala.se och för övriga skyltfönster som synliggör kommande evenemang.
 • Ansvara för- och utveckla bolagets återkommande nätverksskapande aktiviteter för ansvarsområdet och bidra inom de olika kontaktytorna som finns mellan bolaget, aktörer och tjänstemän på kommunen.
 • Fungera som en katalysator mellan företag, kommun och företagsstödjande organisationer inom ansvarsområdet
 • Medverka i nationella- och regionala samverkansarenor inom evenemang * Ta ansvar för affärsområdets kommunikation i tätt samarbete med bolagets kommunikationsavdelning.
Övergripande mål
 • Tillsammans med Turism och besöksnäringsutvecklare samt handelsutvecklare ansvarar funktionerna för det långsiktiga målet att dubblera den turistekonomiska omslutningen till och med 2040. Motala kommun följer upp målet minst en gång per mandatperiod.
Årsmål 2020
 • För att säkerställa att funktionen bidrar till förverkligandet av det långsiktiga målet används olika årsmål/nyckeltal.
 • Ta fram, presentera, implementera och hålla evenemangshandboken uppdaterad
 • Ta fram och börja bearbeta en prospektlista över tänkbara kommande evenemang o Införa ett evenemangsnätverk innehållande olika aktörer som kan stötta eller genomföra olika evenemang.
 • Årligen arbeta fram fyra olika tänkbara evenemang som kan levandegöras av någon aktör i området o Säkerställa att handel och andra aktörer får möjligheter att dra nytta av befintliga och kommande evenemang
 • Öka andelen evenemang inom nivå 2-4 i evenemangspyramiden
Nödvändig kompetens
 • Relevant utbildning samt erfarenhet inom evenemang, marknadsföring, projektledning mm
 • Du har ett naturligt sätt att skapa relationer med individer och inom olika slags nätverk.
 • Du har stark drivkraft, mycket energi och är van att självständigt och i team arbeta mot mål.
Ansökan
Anställningsform: Tillsvidare Lön och tillträdesdatum enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 20 december. Vi bearbetar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdag.

Ansökan med CV och personligt brev sker via ansökningsformuläret. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail.

Frågor hänvisas till Magnus Lindberg, vd Tillväxt Motala AB magnus.lindberg@tillvaxtmotala.se 070-282 15 50.

Om oss
Tillväxt Motala AB är Motalas näringslivsbolag som ägs av Tillväxt Motala ekonomisk förening som har nästan 400 medlemsföretag och representerar ca 10 000 av Motalas 15 000 arbetstillfällen. Bolaget arbetar även på uppdrag av Motala kommun med platsmarknadsföring, näringslivs- och turismutveckling. Läs mer om Tillväxt Motala AB här
Mer info
Område Motala
Yrkesroll Marknadsföring
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Löpande (60 dagar kvar)