Upphandlingschef till Mora kommun

Upphandlingschef till Mora kommun

Dina arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp enhetens verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus
  • Leda enhetens verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp enhetens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut
  • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter
  • Svara för omvärldsbevakning inom enhetens verksamhetsområde
  • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar
  • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån enhetens ansvarsområden
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum
Din profil

Vi söker dig med högskoleexamen med mycket goda kunskaper inom offentlig upphandling. Du har kunskaper om den kommunala beslutsprocessen och gärna erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation. Vi ser också att du som söker har mycket god erfarenhet av systemstöd för upphandlingar och e-handel samt erfarenhet av arbete med processutveckling.

En förutsättning för uppdraget är chefserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda.

Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. För uppdraget bör du också ha förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 27 oktober 2019. För ytterligare information om Mora kommun läs gärna mer på: www.morakommun.se
Mer info
Område Mora
Yrkesroll Organisation & ledning, Affärsutvecklare, Projektledare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 okt 2019 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Mora kommun är alla vi som jobbar här. Det är summan av de vi är och allt vi gör. Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok. Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde. Vi är närheten till naturen och den rena luften. De gamla traditionerna och de nystartade företagen. Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt. Tillsammans gör vi Mora till ett hem. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.

Mora kommun söker en strategisk chef till upphandlingsenheten, där fokus blir att driva och utveckla kommunens strategiska arbete med upphandlingar. En viktig uppgift är att bidra till kommunens ekonomiska, miljömässiga och socialt hållbara utveckling, genom strategisk upphandling. Upphandling som verktyg ska vara en del av kommunens övergripande strategi Hållbara Mora.

Vi söker dig som är beredd att möta behoven från våra verksamheter, genom verksamhetsutveckling och nya innovativa lösningar. Du säkerställer arbetet med avtalsuppföljning, avtalstrohet samt riskanalys. Viktigt för rollen är att utveckla och fördjupa samarbetet med övriga kommuner i vårt arbete kring upphandling, Orsa och Älvdalen, samt att tydliggöra upphandlingsenhetens roll och ansvar. Självklart bidrar du också till att skapa väl fungerande kommunikationskanaler till kommunledning och verksamheter.

Upphandlingsenheten ingår i kommunstyrelseförvaltningen och är en enhet organiserad under ekonomienheten. Upphandlingsenheten driver strategisk utveckling av kommunens upphandling och följer upp, utvärderar samt utvecklar kommunens inköp utifrån policy och riktlinjer. Enheten genomför samtliga annonserade upphandlingar förutom byggupphandlingar för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samt bistår de kommunala bolagen i dessa frågor. Enheten ansvarar för utbildning i upphandlings- och inköpsfrågor till verksamheten. Inom enheten arbetar för närvarande tre upphandlare och som upphandlingschef rapporterar du till ekonomichefen.