Strategisk personalchef (vikariat) till Mora kommun

Strategisk personalchef (vikariat) till Mora kommun

Dina arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp verksamhet för arbetsgivarfrågor så att medborgaren/kunden är i fokus.
  • Leda verksamhet för arbetsgivarfrågor i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp verksamhet för arbetsgivarfrågor så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
  • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i kommundirektörens respektive kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupper.
  • Svara för omvärldsbevakning inom arbetsgivarområdet.
  • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla personalenhetens medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
  • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån personalchefens ansvarsområden.
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
Din profil

Vi söker dig med högskoleutbildning med personal-/beteendevetenskaplig inriktning med goda kunskaper inom arbetsrätt. Du har gärna kunskaper om den kommunala beslutsprocessen samt lagen om offentlig upphandling och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation.

Viktigt är mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Vi ser också att du har tidigare erfarenhet av att arbeta strategiskt med arbetsgivarfrågor och mycket god förhandlingsvana. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram.

Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. För uppdraget bör du också ha förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 31 mars 2019. För ytterligare information om Mora kommun läs gärna mer på: www.morakommun.se
Mer info
Område Mora
Yrkesroll Organisation & ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 mars (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Mora kommun är alla vi som jobbar här. Det är summan av de vi är och allt vi gör. Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok. Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde. Vi är närheten till naturen och den rena luften. De gamla traditionerna och de nystartade företagen. Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt. Tillsammans gör vi Mora till ett hem. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.

Mora kommun söker en strategisk personalchef, vikariat från september 2019 till och med juni 2020. Som personalchef har du en strategisk roll i Mora kommun och förväntas föreslå och driva strategisk utveckling inom arbetsgivarområdet. Kommunen som helhet och dess organisation är i rörelse och har ett ökat fokus på utveckling och förändring vilket innebär ett högt utvecklingstempo inom bland annat kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning och partsgemensamma relationer. Chefer i Mora kommun förväntas ha ett aktivt ledarskap med fokus på resultat och verksamhetsutveckling. En uttalad ambition är att fortsätta utveckla ett mer samordnat och digitalt HR-stöd för att ge chefer bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Personalenheten är en stabsenhet och bedriver sitt arbete på uppdrag av kommunstyrelsen. Det är personalenhetens huvudsakliga uppgift att utveckla, samordna och följa upp Mora kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning samt implementera kommunens policydokument inom det personalpolitiska området. Personalenhetens ansvar är att på olika sätt ge cheferna de verktyg de behöver för att klara sitt uppdrag. Inom personalenheten arbetar tre personalstrateger och en personalhandläggare.

Som personalchef är du ansvarig för att leda och utveckla personalenhetens verksamhet och medarbetare. Personalchefen har också ansvar för att aktivt bidra i verksamhetsutveckling av arbetsgivarfrågorna som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar helhetens bästa. Du rapporterar till kommundirektören.