Chef för kultur- och fritidsförvaltningen till Mora kommun

Chef för kultur- och fritidsförvaltningen till Mora kommun

Dina arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus.
  • Leda kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
  • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i kommundirektörens respektive förvaltningens ledningsgrupper.
  • Svara för omvärldsbevakning inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde.
  • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
  • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden.
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
Din profil

Vi söker dig med högskoleexamen med goda kunskaper inom kultur- och fritidsnämndens område. Du har kunskaper om den kommunala beslutsprocessen och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation.

En förutsättning för uppdraget är chefserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda.

Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. För uppdraget bör du också ha förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 31 mars 2019. För ytterligare information om Mora kommun läs gärna mer på: www.morakommun.se
Mer info
Område Mora
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 mars (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Mora kommun är alla vi som jobbar här. Det är summan av de vi är och allt vi gör. Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok. Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde. Vi är närheten till naturen och den rena luften. De gamla traditionerna och de nystartade företagen. Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt. Tillsammans gör vi Mora till ett hem. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.

Mora kommun söker en engagerad chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Från 1 januari 2019 skapades en ny nämnds- och förvaltningsorganisation i Mora kommun där bland annat kultur- och fritidsfrågorna samordnas inom samma verksamhet. Vi söker därför dig som i samarbete med kommunledning och nämnd vill vara med och forma en ny ändamålsenlig organisation för en kultur- och fritidsförvaltning i linje med politiska beslut. Förändringsledning och förmåga att kunna motivera medarbetarna kommer vara viktiga förmågor för denna utmaning. Betydelsefullt i uppdraget är också att samverka såväl internt som externt, lokalt och regionalt med både offentliga och privata aktörer, där samverkan med det lokala föreningslivet är särskilt viktigt.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Mora kommuns fina folkbibliotek; ett huvudbibliotek och tre små filialer, och kommunens spännande allmänkulturella verksamheter med utställningar och kulturprogram, kulturminnesvård och ett bygdearkiv. Förvaltningen innehåller också välbesökt fritidsgårdsverksamhet och den kommunala kulturskolan med ett brett utbud. Förvaltningen svarar för konsumentvägledning, allt kommunalt föreningsstöd, bokningar av de kommunala fritidsanläggningarna samt fritidsverksamheter på de kommunala fritidsanläggningarna.

Som chef för kultur- och fritidsförvaltningen är du förvaltningens ledande tjänsteman, ansvarig och föredragande inför kultur- och fritidsnämnden samt chef för förvaltningens strategiska ledningsgrupp. Som förvaltningschef ansvarar du för förvaltningen som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar hela Mora kommuns bästa.