Strategisk chef för serviceförvaltningen till Mora kommun

Strategisk chef för serviceförvaltningen till Mora kommun

Dina arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp serviceförvaltningens verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus.
  • Leda serviceförvaltningens verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp serviceförvaltningens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
  • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i kommundirektörens respektive förvaltningens ledningsgrupper.
  • Svara för omvärldsbevakning inom serviceförvaltningens verksamhetsområde.
  • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
  • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån serviceförvaltningens ansvarsområden.
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
Din profil

Vi söker dig med högskoleexamen med kunskaper i ekonomi och erfarenhet av shared serviceverksamhet samt processorienterat arbetssätt. Du har kunskaper om den kommunala beslutsprocessen och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation.

En förutsättning för uppdraget är chefserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål samt erfarenhet att leda utvecklings- och förändringsarbete. Ditt ledarskap utgår från ett strategiskt perspektiv och du visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda.

Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. För uppdraget bör du också ha förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 2 december 2018. För ytterligare information om Mora kommun läs gärna mer på: www.morakommun.se
Mer info
Kontaktperson Marit Sandgren
Telefon 0733-512729
Område Mora
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 dec (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Mora kommun är alla vi som jobbar här. Det är summan av de vi är och allt vi gör. Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok. Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde. Vi är närheten till naturen och den rena luften. De gamla traditionerna och de nystartade företagen. Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt. Tillsammans gör vi Mora till ett hem. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.

Mora kommun söker en engagerad chef för serviceförvaltningen. Förvaltningens verksamhet kommer att byggas upp under 2019 som ett led i en större organisationsförändring som genomförs för att skapa goda förutsättningar för Mora kommuns långsiktiga utveckling. Vi söker därför dig som i samverkan med nämnd och kommunledning vill vara med och forma en ändamålsenlig och serviceinriktad organisation med interna och externa utförare som möter beställarnas krav på såväl god kvalitét som hållbart resultat. Förändringsledning och förmåga att kunna motivera och entusiasmera medarbetarna kommer vara viktiga förmågor för denna utmaning. Betydelsefullt i uppdraget är också att driva verksamhetsutveckling för att möta de interna kundernas behov genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar, där metodutveckling och digital utveckling är viktigt.

Förvaltningens verksamhet ska erbjuda en kostnadseffektiv intern service med nöjda beställare och organiseras som en betydelsefull infrastruktur för ökad flexibilitet, produktivitet och kvalitet i kommunens andra verksamheter. Uppdraget är brett och omfattar i nuläget bemanningsverksamhet (omsorg/utbildning/kost), kostverksamhet, vaktmästeri, bilpool, växel/reception samt stödfunktioner med koppling till fastigheter, lokaler och anläggningar.

Som chef för serviceförvaltningen är du ansvarig för att leda och utveckla förvaltningen och har det yttersta ansvaret för att verkställa servicenämndens beslut. Chef för serviceförvaltningen har också ansvar för förvaltningen som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar helhetens bästa.