Chefer till bemanningsenheten till Mora kommun

Chefer till bemanningsenheten till Mora kommun

Dina arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp verksamheten för bemanning så att medborgaren/kunden är i fokus.
  • Leda verksamheten för bemanning omsorg, kost och skola i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten för bemanning så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
  • Medverka aktivt i utveckling av kommunens verksamheter i bemanningsverksamhetens ledningsgrupp.
  • Svara för omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet för bemanning inom omsorg, kost och skola.
  • Medverka i utveckling av Mora kommun som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
  • Företräda kommunen i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån ansvarsområden för bemanning skola.
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.
Din profil

Vi ser gärna att du som söker har en högskoleutbildning med kunskaper inom något av områdena; äldreomsorg, LSS, förskola, grundskola, gymnasieskola eller kostverksamhet. Kunskaper i arbetsrättslagstiftning är meriterande. En viktig förutsättning för uppdraget är chefserfarenhet med mycket god förmåga att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Meriterande är erfarenhet av att arbete med bemanningsverksamhet.

Du har en god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och har en förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer såväl internt som externt. Vidare är du flexibel och trivs i en miljö där arbetet präglas av både operativt och strategiskt arbete.

Mycket viktigt att du är tydlig och engagerad i din kommunikation såväl muntligt som skriftligt vilket också innebär att du lyssnar och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 5 maj 2019. För ytterligare information om Mora kommun läs gärna mer på: www.morakommun.se
Mer info
Område Mora
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Mora kommun är alla vi som jobbar här. Det är summan av de vi är och allt vi gör. Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok. Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde. Vi är närheten till naturen och den rena luften. De gamla traditionerna och de nystartade företagen. Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt. Tillsammans gör vi Mora till ett hem. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.

Mora kommun söker chefer för bemanningsenheten. Bemanningsenheten är en gemensam verksamhet i Mora kommun som erbjuder vikarieanskaffning till korttidsvakanser inom omsorg, kost och skola (förskola, grundskola och gymnasieskola). Bemanningen samverkar med berörda verksamheter för att effektivisera vikarieanskaffningen och verka för en god hushållning av de personella resurserna. En effektiv och väl fungerande bemanning är en viktig förutsättning för god kvalité i verksamheten.

Vi söker dig som vill vara med i uppbyggnaden av en helt ny form av bemanningsverksamhet som matchar omsorg, kost och skolans behov av korttidsvikarier. Förändringsledning och förmåga att skapa delaktighet, driva, motivera och entusiasmera medarbetarna kommer vara viktiga förmågor för denna utmaning. Betydelsefullt i uppdraget är också att driva verksamhetsutveckling för att möta de interna kundernas behov genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Som chef för bemanning är du ansvarig för att leda och utveckla enhetens verksamhet och medarbetare. Chef för bemanning har också ansvar för att aktivt bidra i verksamhetsutveckling av bemanningsfrågorna som en del i kommunens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar helhetens bästa. Du rapporterar till enhetschef för bemanning.