Förbundsdirektör tillika räddningschef Brandkåren Norra Dalarna

Förbundsdirektör tillika räddningschef Brandkåren Norra Dalarna

Dina arbetsuppgifter
  • Leda, utveckla och följa upp räddningstjänstförbundets verksamhet så att medborgaren/kunden är i fokus
  • Leda räddningstjänstförbundets verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument
  • Leda, samordna, utveckla och följa upp räddningstjänstförbundets verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut
  • Medverka aktivt i utveckling av medlemskommunernas olycksförebyggande arbete och krisberedskapsförberedelser
  • Ingå i befälsberedskap som räddningschef i beredskap, yttre befäl eller liknande
  • Svara för omvärldsbevakning inom räddningstjänstförbundets verksamhetsområde
  • Leda utveckling av räddningstjänstförbundet som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning
  • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar
  • Företräda räddningstjänstförbundet i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån räddningstjänstförbundets ansvarsområden
  • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum
Din profil

Vi söker dig med brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) eller motsvarande. Du har mycket goda kunskaper och erfarenheter från arbete inom brandkårens ansvarsområde. Kunskaper om den kommunala beslutsprocessen och erfarenhet att verka i en politiskt styrd organisation är en förutsättning. Vidare har du mycket god erfarenhet från att leda stora komplexa räddningsinsatser samt erfarenhet från uppdrag med stort ekonomiskt ansvar.

En förutsättning för uppdraget är mycket god förmåga att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har mycket god förmåga att samordna grupper samt skapar engagemang och delaktighet i ditt ledarskap. Du tänker och agerar strategisk, är tydlig och visar omdöme genom att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstagande vid uttalanden, agerande och beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda.

Du arbetar mycket bra med andra människor och din tidigare erfarenhet och personlighet gör dig till en stabil person med god självinsikt. Du har hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. För uppdraget bör du också ha förmåga att vara kreativ i kombination med ett strukturerat arbetssätt. Du är reflekterande och kan belysa och analysera frågor och konsekvenser i ett större sammanhang.

Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marit Sandgren, tel 0733-512 729.

Välkommen med din ansökan via www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb senast den 28 oktober 2018.
Mer info
Område Mora
Yrkesroll Offentlig Förvaltning, Kommunal administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 okt (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

1 januari 2019 planeras ett nytt räddningstjänstförbund - Brandkåren Norra Dalarna. Till uppdraget som förbundsdirektör tillika räddningschef söker vi dig som kan leda arbetet med att forma en ny ändamålsenlig organisation som möter kraven på god kvalitét och hållbart resultat i linje med politiska beslut. Utmaningar i uppdraget är att driva verksamhetsutveckling för att möta ökade och nya behov genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar samt attrahera, motivera och behålla kompetens genom strategisk och hållbar kompetensförsörjning.

Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen planerar att från 1 januari 2019 ingå i ett kommunalförbund för kommunernas operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och samhällsstörningar.

Som förbundsdirektör är du brandkårens ledande tjänsteman och tillika räddningschef, ansvarig och föredragande inför förbundsdirektionen, medlemskommunernas ledningar och andra samhällsviktiga funktioner samt chef för brandkårens ledningsgrupp. Förbundsdirektören ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar berörda kommuners bästa. Du rapporterar till förbundsdirektionen/förbundsdirektionens ordförande.