Ekonomichef till Dina Försäkringar Väst

Ekonomichef till Dina Försäkringar Väst

Som Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för ekonomi, finansiell rapportering och resultatuppföljning. Du deltar aktivt i strategi- och policyarbete tillsammans med den övriga ledningsgruppen och driver förbättringsarbete i hela organisationen för att på bästa sätt koppla ekonomistyrningen till affärsmålen och effektivare processer. Personalansvaret omfattar två personer i ett väl fungerande team inom controlling och redovisning. Det geografiska området är Göteborg och Bohuslän, stora delar av Västergötland, Dalsland, Värmland samt en del av Halland. Aktuell placeringsort kan vara Mölndal, Alingsås, Vara eller Uddevalla.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
  • Ansvar för legal finansiell rapporteringen så som periodisk rapportering till finansinspektionen, årsredovisningar enligt IFRS
  • Ansvar för budget och prognos
  • Leda processen för den årliga risk- och solvensanalysen (ORSA)
  • Föredragande i styrelsen, ett övergripande ansvar för ekonomisk rapportering samt utveckling av ekonomisk styrning
  • Kapitalförvaltning och finansieringslösningar
  • Ständigt utveckla viktiga KPI:er och styrsystem för att skapa en kvalitativ rapportering
  • Utveckla gruppens arbete genom effektiva processer och stöd i automatisering av rutinuppgifter
  • Säkerställa god intern kontroll och efterlevnad gällande lagar, praxis och interna styrdokument
  • Bidra i Dina Försäkringars gemensamma controllerforum, driva utveckling av ekonomiadministrativa frågor inom federationen
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av ekonomiansvar och mycket god finansiell bakgrund, med fördel från försäkring eller motsvarande regelstyrd verksamhet. Du har akademisk examen inom ekonomi och hög kompetens inom redovisning och ekonomisk analys. Du vill ta ett brett ansvar i organisationen, har förmåga att leda och utveckla såväl människor som processer, och dessutom stort intresse för effektivisering och kvalitet.

Vi förutsätter att du är en skicklig kommunikatör och med social kompetens har du ett naturligt sätt att skapa delaktighet och engagemang. Med hög integritet och smidighet bygger du både förtroende och samarbete. Du har en förmåga att kombinera analys och struktur med lösningsorienterad helhetssyn.

Bästa möjliga kundservice, professionalism och gott samarbete kännetecknar Dina Försäkringar och förstärks genom digitalisering och systemutveckling. Kulturen präglas av öppenhet, nytänkande, hög etik och ansvarstagande. På Dina Försäkringar kan du göra skillnad på riktigt.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev via maquire.se senast 29 maj. Vid frågor, kontakta Anna Åkesson på Maquire, 0763-38 87 96. Facklig kontaktperson på Dina Försäkringar Väst är Anders Andersson, Forena, tel 0300-359 52.
Mer info
Område Mölndal
Yrkesroll Ekonomi, Ekonomichef
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Maquire Sverige AB
Sista ansökningsdag 29 maj 2022 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Dina Försäkringar är en grupp lokalt förankrade, kundägda försäkringsbolag med 250 års historia. Hos oss är beslutsvägarna korta, utvecklingstakten hög och möjligheterna att påverka stora. Vår vision är att ge hela Sverige trygghet i vardagen och mod att investera i en hållbar framtid. Det gör vi genom att förstå kundernas vardag, tänka nytt, vara nära och finnas till för våra kunder när de behöver oss. Och det uppskattas. Den årliga undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex visar att de nöjdaste kunderna inom sakförsäkring och företagsförsäkring finns hos oss på Dina Försäkringar. Vårt engagemang i lokalsamhället är stort och vi stöttar föreningar, kulturevenemang och skadeförebyggande insatser över hela landet. Läs mer på dina.se