Bygglovschef

Bygglovschef

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag kommer att vara att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Det innebär att du är chef för en enhet med engagerade och kompetenta medarbetare som handlägger ärenden inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Som enhetschef är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån service, kvalitet, tid och ekonomi.
På avdelningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det är en viktig del av ledaruppdraget. I tjänsten ingår också att handlägga bygglovsärenden.

Du rapporterar till chefen för verksamhet miljö- och bygg. Som enhetschef är du är även delaktig i sektor samhällsbyggnads övergripande arbete.

På bygglovsenheten handläggs ärenden som gäller bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, förhandsbesked och tillsyn. I våra ärendeprövningar har vi helhetsfokus på god gestaltad livsmiljö främst utifrån plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Vi säkerställer att den demokratiska processen är rättssäker, att de tekniska egenskapskraven blir uppfyllda och att det som byggs stämmer överens med de strategiska mål och planer som finns för kommunerna. Enheten bidrar även med bygglovkompetens i andra sammanhang till exempel planprocess, utvecklingsprojekt, remisser och allmän rådgivning inom kunskapsområdet.

Kvalifikationer
Vi söker en tydlig och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang, mod och lyhördhet. Du har helhetsperspektiv och ser till kommunernas samlade nytta. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt skapa en god struktur.

Genom ett coachande förhållningssätt och med utgångspunkt i våra mål och uppdrag, utvecklar och leder du dina medarbetare att utifrån de krav som ställs bidra till en god gestaltad livsmiljö. Du är drivande och ansvarstagande, gentemot dig själv och din omgivning. Du är bra på att ge konstruktiv feedback och du stöttar dina medarbetare i deras dagliga arbete så att de kan växa och utvecklas utifrån sin profession.

Vi vill att du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, exempelvis som arkitekt, bebyggelseantikvarie eller ingenjör. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med samhällsbyggnadsfrågor i en politiskt styrd organisation. Vidare är det bra om du har erfarenhet av ledarskap med personal-, arbetsmiljö-, och budgetansvar och tidigare varit del av en ledningsgrupp. Självklart har du goda kunskaper i PBL, PBF och Miljöbalken. Kunskaper i Kommunallagen är meriterande.

Ansökan
Ansökan Din ansökan sker via VA-Rekrytering. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Leopold Vilhelmsson på telefonnummer 072-382 70 97 alternativt leopold.vilhelmsson@vajobb.se

Fackliga företrädare
Vision Ritva, Rådefalk 0501-75 60 42
Mer info
Område Mariestad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Teknik & Ingenjör, Byggingenjör, Miljö & Djurvård, Miljö
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.vajobb.se
Sista ansökningsdag 6 juni 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner är vackert belägna i norra Skaraborg och erbjuder ett enklare liv i en spännande och hållbar miljö. Som en del av Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle präglas Mariestad av närheten till Europas största insjöskärgård och natursköna omgivningar. Utveckling av hamnområden, nya bostadsområden, kommunernas parker, industriell förnyelse och universitetsutbildningar är bara några av kommunens stora satsningar. Mariestad har ett perfekt läge i landet mellan Stockholm, Göteborg och Örebro. Grannkommunen Töreboda ligger vid Västra stambanan och Göta kanal. Gullspångs kommun har spännande kultur- och naturmiljöer. Tivedens nationalpark och Gullspångsälven är två pärlor. Samtliga kommuner har ett rikt förenings-och näringsliv.

De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har samverkat i över tio år kring denna verksamhet. Tillsammans har de tre kommunerna 38 000 invånare och verksamhet Miljö och bygg har ca 30 medarbetare, som i huvudsak består av experter inom sina sakområden. Samverkansarbetet mellan kommunerna möjliggör en god bemanning och en hög kompetens, även inom specialiserade verksamhetsområden. Verksamheten styrs av en gemensam nämnd, Miljö- och byggnadsnämnden. Mariestads kommun är värdkommun och Miljö och bygg har sina lokaler i Stadshuset i Mariestad.

Verksamhet Miljö och bygg ingår tillsammans med tillväxtenheten, planenheten och verksamhet teknik i Sektor samhällsbyggnad. Några av de gemensamma uppdragen inom Sektor samhällsbyggnad är att driva på för en hållbar utveckling och skapa en kundorienterad, tydlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess. Digitala lösningar är viktiga verktyg i utvecklingsarbetet.

Bygglovschefen förväntas aktivt medverka i utvecklingsarbetet och främja samarbetet mellan de verksamheter som ingår i sektor samhällsbyggnad.