Utvecklingssamordnare - internkontroll och välfärdsbrott

Utvecklingssamordnare - internkontroll och välfärdsbrott

Arbetsuppgifter

Rollen som utvecklingssamordnare på Stadskontoret innebär att arbeta med Malmö stads övergripande och strategiska utveckling.

Som utvecklingssamordnare med inriktning intern kontroll och välfärdsbrott är du en del av teamet på enheten säkerhet och beredskap. Enheten Säkerhet och beredskap har i uppdrag att leda, samordna, utveckla och följa upp arbetet med säkerhet och beredskap i Malmö stad.

Uppdraget omfattar övergripande arbete med säkerhetsskydd, personsäkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap, civilt försvar, krishantering och stadens försäkringar. Enhetens uppdrag omfattar även att leda stadens arbete inom områdena evenemangssäkerhet, skadeförebyggande, olycksförebyggande, intern kontroll och arbete mot välfärdsbrott.

Arbetet innebär bred samverkan och nätverksbyggande med olika samhällsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Fokus ligger på att tillsammans med stadens övriga verksamheter utveckla det systematiska arbetet, främja en kultur och ett arbetssätt där säkerhets- och beredskapsperspektiven införlivas i det dagliga arbetet i verksamheterna och förebygga att oönskade händelser inträffar. 

I ditt uppdrag förväntas du vara en del av arbetet med internkontroll och mot välfärdsbrottslighet. Du förväntas arbeta aktivt med omvärldsbevakning, vara väl förtrogen med gällande lagstiftning och ha en samlad och aktuell kunskap inom området.

Du kommer arbeta med analyser, planering och uppföljning inom området, utifrån ett för staden helhets- och hållbarhetsperspektiv.

Arbetet innebär också informations-  och utbildningsinsatser, nätverksbyggande, utveckling och etablering av processer, rutiner och metoder. Fokus på prevention och förebyggande arbete är naturligt för dig.

Att bereda beslutsunderlag och handlägga remisser åt kommunstyrelsen är också en del av ditt uppdrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning på kandidatnivå inom områden som kriminologi, beteendevetenskap, statsvetenskap, juridik eller motsvarande inriktning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har dokumenterad erfarenhet av rollen som samordnare på övergripande nivå. Gärna arbete med preventionsfrågor inom det säkerhets- och brottsförebyggande området.

Arbetsuppgifterna kräver erfarenhet av analys, planerings- och uppföljningsarbete på strategisk nivå, med fokus på offentlig förvaltning. Du behöver vara väl förtrogen med att sammanställa övergripande information och att skriva rapporter.

Du är utvecklingsorienterad och har förmågan att driva frågor framåt både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett gediget intresse för, och kunskap om samhällsfrågor i ett brett perspektiv och du har lätt för att se helheter och sammanhang.

God analytisk, strategisk och strukturerad förmåga med en kvalitetsmedvetenhet är framgångsfaktorer.

Eftersom ditt arbete sker i samverkan med många aktörer, både internt och externt är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du behöver känna dig bekväm i att representera Malmö stad i både mindre och större sammanhang.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.

Svenskt medborgarskap är ett krav.

Om arbetsplatsen

Hållbarhetsavdelningen på stadskontoret leder, samordnar och har uppsikt över stadens strategiska arbete inom bland annat hållbarhet, rättighetsfrågor, lokal utveckling, beredskap, säkerhet och trygghet.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling - alltid med Malmös bästa för ögonen. Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Efter överenskommelse

 

Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

 
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Ekonomi
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 2 apr 2023 (13 dagar kvar)