Hoppa till innehåll
Malmö Stad Projekt logotyp

Stödpedagog med utökat uppdrag

Arbetsuppgifter

Inom avdelning Myndighet, socialpsykiatri och barn pågår implementering av återhämtningsinriktat arbetssätt. Syftet är att utifrån bästa tillgängliga kunskap främja återhämtning hos personer som erhåller stöd inom socialpsykiatrin. Att arbeta systematiskt och utifrån bred samsyn kommer innebära både en kvalitetsökning och kvalitetssäkring av verksamheterna.

 Uppdraget innebär att:

 • Du arbetar operativt med samma arbetsuppgifter som dina kollegor.
 • Stödjer och handleder dina kollegor i det brukarnära arbetet utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt och med social dokumentation.
 • Medverkar i nätverksträffar för stödpedagog med utökat uppdrag.
 • Är länken mellan verksamhet och nätverk vid implementering av arbetssätt (informations-och kunskapsspridning).
 • Samordnar arbetet med SIP och andra möten som berör brukaren.
 • Säkerställer att dokumentation som upprättas håller god kvalité. (Säkerställa kunskapsnivån, kvalitetssäkra dokumentationsnivån som uppföljning av kvalitetsfaktorer i arbetslaget).
Kvalifikationer 
Krav
 • Eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng, utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinder- och/eller det beteendevetenskapliga området.
 • Alternativt annan utbildning – kombinerat med långvarig erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
 • Utbildning inom MI motiverande samtal och återhämtningsinriktat arbetssätt.
Meriterande
 • ”Första hjälpen till psykisk hälsa”, samtalsmetodik, coachning och handledning
Erfarenhet
Krav
 • Flerårig erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa/ psykisk sjukdom och eller funktionsnedsättning och samsjuklighet.
 • Erfarenhet av att arbeta med MI- samtalsmetodik, bemötande, och motivationsarbete.
 • Erfarenhet av att arbeta med metodverktyg utifrån det återhämtningsinriktade arbetet.
 • Erfarenhet av social dokumentation och upprättande av samordnad individuell plan SIP.
 • God kunskap om de arbetsprocesser som präglar LSS-verksamhet.
 • Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
 • Erfarenhet av reflektion och spegling är nödvändig. Personlig lämplighet (självkännedom, prestigelöshet och personlig mognad).
 • Inneha förmågan att operativt leda, stödja och handleda i verksamhetens brukarnära vardagliga arbete.
 • Visa förmåga att arbeta självständigt, och analysera det som uppkommer, utifrån verksamhetens uppdrag och gemensamma riktning, mål och beslut.
 • God samarbetskompetens. Se vikten av att genomföra förändring och vardagsutveckling genom olika samarbetsformer.

Stor vikt läggs vid ditt engagemang och dina personliga egenskaper.

Om arbetsplatsen

 

På LSS boende Gråbrödersgatan som består av 8 lägenheter samt gemensamma utrymmen bor personer med psykiska funktionshinder enligt
personkrets 3. Verksamheten följer utöver LSS-lagen, Malmö stads egna LSS plan och politiskt styrda effektmål.

Boendet är bemannade dygnet runt och vi arbetar med att uppfylla målen i LSS kring självbestämmande, delaktighet och integritet för den enskilde brukaren. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser som utgår från brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS, dvs vara ett stöd i det dagliga livet, med t ex inköp, tvätt, städ, fritidsaktiviteter och dylikt, omvårdnadsinsatser förekommer. Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, är lyhörd och har ett respektfullt bemötande och en god pedagogisk förmåga. Eftersom begreppet ”tillsammans” genomsyrar vårt arbete behöver du kunna samarbeta bra med andra.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Antal tjänster: 1

Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Heltidsmåttet är 40.00h, huvudsakligen måndag-fredag. Det kan även förekomma att du följer brukaren inom ditt uppdrag under kvälls-, lördags-eller söndagstjänstgöring.

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

Mer info
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
03 apr. 2023 (7 dagar kvar)

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare