Hoppa till innehåll
Malmö Stad Projekt logotyp

Specialpedagog till Skolfam

Ansök nu
Arbetsuppgifter

Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsvården som är en förebyggande arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn. För mer information om arbetsmodellen, se www.skolfam.se

Som specialpedagog i Skolfam arbetar du med att bilda team kring varje barn tillsammans med Skolfams psykolog, barnets socialsekreterare och ansvarig familjehemssekreterare. I Skolfam arbetar vi systematiskt för att öka barnets delaktighet men arbetsuppgifterna innefattar till största delen arbete med de vuxna kring barnen.

Uppdraget går ut på att, tillsammans med familjehemsföräldrar och skolpersonal, göra familjehemsplacerade barns skolgång så framgångsrik som möjligt. I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan familjehemmet, skola och socialtjänst.
Du kommer tillsammans med psykolog i Skolfam att göra kartläggningar av de familjehemsplacerade barnen där det i specialpedagogens del ingår kartläggning av matematikkunskaper samt läs- och skrivförmåga.

Teamets sammanvägda bedömning används sedan som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Barnets utveckling följs upp vid kontinuerliga möten ledda av Skolfam där teamet, skolan och familjehemmet deltar. Uppföljningen fortsätter under hela grundskoletiden.

I ett pilotprojekt kommer en variant av arbetsmodellen att testas på yngre barn.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har vidareutbildning som specialpedagog. Du har praktisk erfarenhet av arbete som specialpedagog och du har arbetat i grundskolan. Du har även erfarenhet av att arbeta med förskolebarn. Du har kunskap och erfarenhet av att ge handledning. Vidare ser vi gärna att du har god kunskap om och erfarenhet av läs- och skrivinlärning samt matematikdidaktik, speciellt för elever med svårigheter samt vana att skriva pedagogiska kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram. Du är väl förtrogen med testning av elever och kan använda resultaten för att påverka den pedagogiska utvecklingen.

Erfarenhet av samarbete mellan specialpedagog och psykolog samt samverkan mellan skola och socialtjänst är meriterande. Erfarenhet av att hålla i samarbetsmöten eller nätverksmöten ser vi också som ett plus.

För att trivas i rollen som specialpedagog i Skolfam behöver du vara inriktad på att se barnets styrkor och resurser och tillfreds med att arbeta utifrån det systematiska arbetssätt som kännetecknar Skolfam. Du stimuleras av att arbeta med förebyggande insatser och långsiktiga mål och är intresserad av utvecklingsarbete. Som person är du strukturerad och självgående vilket innebär att du har en god förmåga att planera ditt eget arbete, har ett eget driv samt att du organiserar och prioriterar dina aktiviteter självständigt och håller deadlines. Arbetet kräver också en flexibilitet som innebär att du har lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter.

Då arbetet i Skolfam är teambaserat och det finns en rad samarbetspartners externt i ditt arbete är det av största vikt att du både har en god samarbetsförmåga och en god relationsskapande förmåga. Detta innefattar såväl dina närmaste kollegor som andra yrkeskategorier på ditt arbete och externa samarbetspartners som du möter i ditt arbete. Eftersom dina kontaktytor i tjänsten är många är det också viktigt att du kan kommunicera väl på svenska i såväl tal som skrift. Du ska vara beredd att resa/köra inom och utanför kommunen eftersom det ingår resor i tjänsten.

Om arbetsplatsen

Vi har fått medel för att kunna testa modellen på yngre barn detta år med förhoppning är att kunna utöka Skolfamsektionen 2024.

Idag består Skolfam av sex specialpedagoger och sju psykologer som har ett tätt samarbete med socialsekreterarna inom familjehemsvården. Såväl lokaler som arbetsledning delas med övriga psykologer och specialpedagoger inom Skolfam.

Är du vår nya specialpedagog och vill arbeta i en arbetsgrupp med hög kompetens, ett trevligt arbetsklimat och med stort engagemang? Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande uppdrag där dina kompetenser och erfarenheter är betydelsefulla.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tidsbegränsad projektanställning till och med 31 december 2023 med chans till förlängning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 14 aug 2023

Övrigt

Intervjuer kommer att hållas den 16e och 20e juni.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och id-handling (pass eller nationellt id-kort).

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Mer info
Yrkesroll
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
11 juni 2023 (11 dagar kvar)
Ansök nu

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare