Specialpedagog eller speciallärare till Komvux Malmö

Specialpedagog eller speciallärare till Komvux Malmö

Komvux Malmö söker en speciallärare alternativt specialpedagog med goda kunskaper i läs- och skrivutveckling som vill bidra till våra elevers utveckling mot målen för utbildningen, framför allt med fokus på den språkliga kompetensen.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad på Komvux Malmös central pedagogiska stödorganisation (PS). I samarbete med PS tvärprofessionella team utför du insatser gentemot olika enheter. I teamet samarbetar man tätt med andra professioner. Teamet planerar, tillsammans med rektorer för olika enheter, insatser som man sedan genomför. Det arbete ni gör har som mål att alla elever ska få ledning och stimulans för att nå så långt möjligt i sina studier och att alla elever som behöver extra anpassningar ska få det inom ramen för sin ordinarie undervisning. Uppdragt förutsätter att du har en god pedagogisk förmåga och kan lära andra, både lärare och elever, kunskaper och färdigheter inom läs- och skrivutveckling. PS ansvarar också för bibliotek och studieverkstäder och i ditt uppdrag ingår att tillsammans med dina kollegor stå för en viss bemanning i, och ansvar för, studieverkstaden. 

I den här rollen kommer du få träffa många olika människor och vara på olika platser i Malmö. Ute på enheterna är det viktigt att kunna skapa goda relationer på ganska kort tid, samtidigt som du bibehåller sin yrkesrolls integritet. Du kan vara ”en i gänget” fullt ut i PS men på de enheter där du utför olika insatser blir du något av en konsult. En väl utvecklad samarbetsförmåga är ett måste - det innebär för oss att du kan arbeta inom ramen för din yrkesroll, både nära med kollegor inom PS och att du kan arbeta med lärare och rektorer på olika enheter utifrån ett mer konsultativt förhållningssätt.

Tjänstens utformning kräver också en mycket god förmåga att arbeta självständigt efter enheternas behov och önskemål, i riktning mot PS strategiska mål och inom ramen för sin rollbeskrivning. Det kräver att du planerar både på kort och på lång sikt och en förmåga att kunna prioritera och ta vara på sin arbetstid. 

Kvällstjänstgöring förekommer på Komvux.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: 
- specialpedagog- eller speciallärarexamen samt behörighet att arbeta som lärare 
- erfarenhet av arbete som lärare samt som specialpedagog eller speciallärare 
- vana vid och didaktiskt förhållningssätt till relevanta digitala verktyg som till exempel assisterande teknik
- digital kompetens som innebär ett synsätt på IT som ett naturligt arbetsredskap och hjälpmedel
- god insikt och kunskap i skolans mål och styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet
- mycket god svenska i tal och skrift. 

Det är meriterande om du också har: 
- behörighet att undervisa i svenska, svenska som andra språk eller annat språk 
- specialisering inom läs och skrivutveckling 
- kunskap i fler språk 

Om arbetsplatsen

Komvux Malmö ger utbildning inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning i både intern och upphandlad verksamhet. Komvux Malmö har en central pedagogisk stödorganisation (PS). Här finns alla specialpedagoger, speciallärare, bibliotekarier, kuratorer och IT-pedagoger samlade. Den tjänst som nu utlyses är knuten till PS, vars rektor blir närmaste chef.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. 

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse 

Övrigt
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 7 feb 2023 (6 dagar kvar)