Hoppa till innehåll
Malmö Stad Projekt logotyp

Speciallärare inriktning utvecklingsstörning, åk. 6-9 till Örtagårdsskolan anpassad grundskola

Ansök nu
Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som klasslärare på vår anpassade grundskola i en klass som läser enligt inriktning ämnen år 6-9. Som klasslärare har du huvudansvaret för planering och genomförande av undervisningen. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärarkollegor, grundlärare i fritidshem samt elevassistenter inom inriktning ämnen. Du kommer att undervisa enligt timplan i inriktningens teoretiska ämnen tillsammans med din speciallärar kollega som undervisar klassen i Sv/SO. Lärmiljön i anpassad grundskola görs tillgänglig genom tydliggörande pedagogik och differentierad undervisning. Visuellt stöd används i inlärningssituationer och sociala sammanhang och en adekvat alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används utifrån en multimodal modell med utgångspunkt i både individuella behov och gruppens behov. Lärmiljön kännetecknas av att varje elev får rätt nivå i sin undervisning. Undervisningen är upplevelsebaserad, konkret och laborativ med många repetitioner och förklaringsmodeller för att befästa kunskaperna. Former, metoder och redskap för undervisning är varierade för att engagera eleven i sin kunskapsutveckling. Undervisningen bedrivs så att varje elev känner samhörighet och lustfyllt lärande.

Lärmiljön kännetecknas av en känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.Tillfällen ges att arbeta med att befästa grundläggande förmågor avseende kommunikation, läsa, skriva och räkna. Nationellt stöd och bedömningsmaterial används inom inriktning ämnen. Undervisningen erbjuder social träning att hantera sociala situationer och andra vardagliga händelser och aktiviteter. Undervisningen syftar även till att träna självständighet och kunna uttrycka behov i ett livslångt perspektiv. Elever och vårdnadshavare ges inflytande och delaktighet i skolan. Det finns en bred bas av analoga och digitala lärverktyg för alla elever. Hos oss på Örtagårdsskolan erbjuds du möjlighet till utveckling genom det kollegiala lärandet där vi skolövergripande samarbetar strukturerat och medvetet kring vår åtagandeplan och det systematiska kvalitetsarbetet. Örtagårdsskolan kännetecknas av ett bra arbetsklimat där det finns mycket kompetens och där vi stöttar varandra.

Kvalifikationer

Du är utbildad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Meriterande om du har erfarenhet av arbete på anpassad grundskola och arbete som speciallärare. Du har dokumenterad kompetens inom NPF-området, särskilt avseende autismspektrumtillstånd. Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga. Du har vilja och förmåga att utveckla användandet av digitala läromedel i din undervisning. Du ser eleven utifrån ett helhetsperspektiv. Du arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt och är en god relationsbyggare. Du har ett positivt förhållningssätt, samarbetsförmåga och värdesätter kollegialt lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. I ditt arbete är du strukturerad där tydliggörande pedagogik genom AKK och digitala lärverktyg är självklara inslag i din undervisning. Du har vilja och förmåga att arbeta multimodalt samt har god kännedom om funktionsvariationer och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.

För att passa för uppdraget på Örtagårdsskolans anpassade grundskola tror vi att du har förmågan att ta initiativ och driva framåt. Du ser stora vinster i kollegial samverkan och att lära tillsammans. Att ha en elevsyn och en drivkraft som präglas av en tro på att alla elever kan och ska utvecklas till sin fulla potential är en förutsättning för att trivas på Örtagårdsskolans anpassade grundskola. Du behärskar det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt.

Om arbetsplatsen

Örtagårdsskolan är en F-9 grundskola och en 1-9 anpassad grundskola med totalt ca 500 elever. Fritidshemmet har ca 200 inskrivna elever. Vi vill att alla elever ska lyckas i skolan och på fritidshemmet genom att vara delaktiga i sitt eget lärande samt utveckla en tilltro till sin egen förmåga för att kunna nå sin fulla potential. Vår mångkulturella lärmiljö präglas av en språkutvecklande undervisning på hela skolan i alla verksamheter. Ett nära samarbete mellan personal och skolledning gör att det blir tydligt för alla att vi arbetar i en gemensam och målmedveten riktning. Örtagårdsskolan är en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Malmö universitet. Vår ledstjärna är att Örtagårdsskolan ska vara och är varje elevs bästa skola.

Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6800 medarbetare och 35000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2023-08-10

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Mer info
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
05 juni 2023 (4 dagar kvar)
Ansök nu

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare