Sektionschef till enheten Arenan

Sektionschef till enheten Arenan

Välkommen till oss på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och avdelningen för Ordinärt boende. Här ansvarar vi för insatser som utförs i brukarnas ordinära hem dygnets alla timmar. Huvudfokus för avdelningens verksamheter är att bedriva vård och omsorg med kvalitet, och därigenom skapa trygghet för våra brukare och deras anhöriga.

Avdelningen för ordinärt boende är ständigt under förändring och utveckling utifrån de ändrade behoven hos medborgarna. Vi vill bedriva en hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård av god kvalitet som bygger på respekt för den enskilde och tillit till de som utför den.
Arbetsuppgifter

Till avdelningen och Enheten Arenan söker vi en sektionschef som vill ta sig an ett spännande och utmanade chefsuppdrag. Vi är ett dedikerat team bestående av nio sektionschefer och en enhetschef. Enheten är belägen runt våra två stora arenor i Malmö. Avdelningen ansvarar för de insatser som utförs i brukarnas ordinära boende. Vår förvaltning befinner sig i en spännande tid av förändring och expansion, där mod, samverkan och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Som sektionschef verkar du som en möjliggörare där du fyller en viktig funktion inom sektionen, ledningsgruppen samt förvaltningens fortsatta utveckling. Vi arbetar för att kunna ta vara på möjligheter och för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. Våra sektionschefer har därför en viktig och central roll i att öka måluppfyllelsen och vi arbetar tillsammans efter ledstjärnan och budskapet Varje dag är viktigast!

I ditt arbete som sektionschef kommer du att leda och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning, förordning och föreskrifter. Till din hjälp har du en hemtjänstkoordinator som hjälper till med bemanning och planering och flertalet andra viktiga stödfunktioner för att du ska ha de bästa förutsättningarna i ditt arbete. Att du har ett nära och coachande ledarskap och stöttar dina medarbetare i det dagliga arbetet ser vi som en förutsättning för att klara uppdraget. Du har vana att vägleda och hjälpa andra att se möjligheter. Med rätt verktyg, förhållningssätt och rätt analys av situationen säkerställer du att dina medarbetare klarar sitt uppdrag och att kvalité och patientsäkerhet upprätthålls.

Våra sektionschefer ingår i ledningsgruppen och arbetet innebär nära samverkan med andra sektionschefer och professioner inom ordinärt boende. Tillsammans bedriver vi kontinuerligt förbättringsarbete för att bibehålla Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare där olikheter, arbetsglädje, kreativitet och produktivitet tillvaratas.
Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har arbetat som chef tidigare och är trygg i ditt ledarskap. Meriterande är kunskap och erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg och/eller hemtjänsten.

Det är av vikt att du har ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Du drivs av en nyfikenhet inför våra verksamheter och din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten, både sett ur ett sektionsperspektiv och ur perspektivet Malmö stad. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt som sektionens.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.

När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.

Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett

När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.

Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.

Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Antal tjänster: 1

Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 29 jan 2023 (2 dagar kvar)