Sektionschef till arbetsmarknadsavdelningen, enheten för arbete och studier unga och den uppsökande

Sektionschef till arbetsmarknadsavdelningen, enheten för arbete och studier unga och den uppsökande

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef till arbetsmarknadsavdelningen och enheten för arbete och studier unga. Denna tjänst är sektionschef tillika projektledare för enhetens uppsökande arbete, då en del av det uppsökande arbetet finansieras med medel från den Europeiska Socialfonden.

Som sektionschefen ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med två sektionschefskollegor, en planeringssekreterare och ansvarig enhetschef. Du är första linjens chef och ansvarar för den egna sektionens verksamhet, personal och budget. I sektionschefsrollen har du det yttersta ansvaret för att din verksamhet håller hög kvalitet och du arbetar proaktivt med förändrings- och utvecklingsarbete för att nå verksamhets- och projektmål, med syfte att förbättra och utveckla verksamheten utifrån unga Malmöbors behov och förutsättningar. Ditt arbete är också en viktig del av det interna förändrings- och utvecklingsarbetet på enheten. För att lyckas i ditt uppdrag krävs förutom ett nära samarbete med andra delar av förvaltningen också tät samverkan med andra offentliga, privata och idéburna samverkanspartners.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:

  • Universitets- eller högskoleexamen med beteendevetenskaplig/samhällsvetenskaplig inriktning, minst kandidatnivå
  • Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet från det arbetsmarknadspolitiska området, samt goda relationer och nätverk inom detsamma
  • Tidigare ledarerfarenhet, t ex som projektledare eller teamledare
  • Goda kunskaper om målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, samt olika typer av stöd och insatser för etablering på arbetsmarknaden

Det är meriterande om du har:

  • Genomgått chefs- eller ledarutbildning
  • Chefserfarenhet där personal, verksamhet och budgetansvar varit en del av uppdraget
  • Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd verksamhet
  • Erfarenhet av att driva utveckling och leda i nära samarbete med andra chefer
  • Erfarenhet från ESF-finansierad projektverksamhet

Uppdraget ställer krav på såväl självständigt arbete som en väl utvecklad förmåga att skapa goda samarbeten och samverkan. Du ser dig som en god samarbetspartner och kan kombinera ditt operativa ansvar med att jobba för helheten inom arbetsmarknadsavdelningen. Du har erfarenhet från tidigare arbete av att skapa engagemang och delaktighet och har en god förmåga att se vad dina medarbetare och verksamheten behöver för att nå de gemensamma målen. Därför leder du också dina medarbetare på ett tillitsfullt och stimulerande sätt.

Vidare har du en förmåga att strukturera och planera ditt eget arbete samt ge goda förutsättningar för dina medarbetares arbete. Du håller deadlines samt uppsatta tidsramar och när situationen kräver kan du snabbt prioritera om. Du förhåller dig på ett konstruktivt och effektivt sätt till förändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid din förmåga att leda, samordna och utveckla verksamheten.

Annat som vi tror leder till framgång i uppdraget är tillitsbaserat ledarskap, prestigelöshet samt en hög flexibilitet utan att förlora fokus på uppdraget.

Du bör även ha en talang inom det strategiska området. Du utvecklar strategier för att strukturera, organisera och prioritera din sektions arbete samt har en väl utvecklad förmåga att hitta nya lösningar när du står inför utmaningar. I ledningsgruppen bidrar du till att enheten gemensamt utvecklar verksamheten och når sina mål. Du är van vid att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi ser fram emot att läsa din ansökan! 

Om arbetsplatsen

Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Inom Arbetsmarknadsavdelningen arbetar vi med olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel coachning, vägledning, kommunala arbetsmarknadsanställningar, praktik och matchning. Totalt är vi ca 340 medarbetare. Varje år möter vi över 7 000 Malmöbor på väg mot arbete och studier. 

Enheten arbete och studier unga arbetar specifikt med att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för unga 18–29 år. På enheten jobbar cirka 40 medarbetare med att motivera, coacha, vägleda och matcha unga mot arbete eller studier. På enheten finns också en uppsökande verksamhet vars uppdrag är att hitta och erbjuda stöd till de unga Malmöbor som varken arbetar eller studerar och som inte kommer till oss av egen kraft. Enheten är en del av Ung Malmö vilket är arena för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i staden. Ung Malmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 29 jan 2023 (1 dag kvar)