Sektionschef HVB Poppel

Sektionschef HVB Poppel

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef till vår HVB -verksamhet. Målgruppen är barn och unga 13–18 år (undantagsvis upp till 21). En placering på HVB kan vara föranledd av brister och/eller sammanbrott i hemmet eller att placering på annan behandlingsinstitution avslutats.

HVB erbjuder en strukturerad vardag, med fasta tider och stående aktiviteter/händelser samt strukturerade möten/samtal varje vecka kopplad till ungdomens utveckling. Personalen jobbar aktivt för att stödja ungdomarna i det vardagliga.

I ditt uppdrag kommer du ha ansvar för verksamhetens utveckling samt uppföljning gentemot uppsatta mål, personalansvar för medarbetare samt budget- och arbetsmiljöansvar utifrån gällande styrdokument och delegationsordning.

I en chefsposition är det viktigt att inte vara ensam. För att underlätta din vardag erbjuder vi ett helt nätverk av stödfunktioner, såsom chefsstöd, ekonomi- och HR-avdelning, utvecklingssekreterare och så klart kompetenta och engagerade chefskollegor i enhetens ledningsgrupp. Tillsammans arbetar ni för att välkomna barnen och se till att de får en bra start i Sverige.

Kvalifikationer

Krav för tjänsten är att du har:

  • Socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
  • Flerårig erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar
  • Förmåga att kommunicera på svenska obehindrat i tal och skrift

Meriterande är om du har:

  • Genomgått någon ledarskapsutbildning
  • Erfarenhet av personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
  • Erfarenhet av BBiC
  • Erfarenhet av ledarskap
  • Erfarenhet av arbete på HVB-hem

Du trivs med att vara del av en ledningsgrupp som jobbar i nära samarbete med varandra. Du är öppen, stödjande och har en hög lojalitet gentemot våra ungdomar och vårt uppdrag. Du är prestigelös och värdesätter att arbeta tillsammans och hjälpas åt för att klara vårt gemensamma uppdrag.

Det är viktigt att du är flexibel, utvecklingsinriktad och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Ditt fokus ska alltid vara på verksamhetens och barnens bästa där du utifrån en helhetssyn arbetar med kvalitet och god omvårdnad.

Om arbetsplatsen

HVB-verksamheten ingår i enhet HVB och stödboende unga och riktar sig till barn och unga mellan 13–21 år med behov av omsorg, struktur och trygghet, eller som har psykosocial problematik, begynnande missbruk eller psykisk ohälsa.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval och intervjuer, du kan därför komma att kallas till intervju innan dess att annonseringstiden löpt ut, men tjänsten kommer inte att tillsättas innan dess.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Övrigt
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 13 feb 2023 (5 dagar kvar)