Säkerhetssamordnare

Säkerhetssamordnare

Då vår kollega går vidare i staden, söker vi en ny säkerhetssamordnare till enheten för lokal och säkerhet på kulturförvaltningen i Malmö stad. Vi söker dig som vill bli vår nya nyckelspelare, ansiktet utåt och vår främsta representant inom SÄK-området för kulturförvaltningens verksamheter.
Detta är en roll för dig som trivs med att varva administration med att vara närvarande ute i verksamheterna. Vill du bidra till att höja chefers och medarbetares medvetande och kunskap inom SÄK-området och göra Malmö tryggare, kan tjänsten som säkerhetssamordnare vara något för dig!

Arbetsuppgifter

Säkerhetssamordnarens uppdrag är att stötta kulturförvaltningens verksamheter i deras förebyggande trygghets- och säkerhetsarbete. Du leder, organiserar och strukturerar förvaltningens arbete inom området samt säkerställer att det övergripande säkerhetsarbetet i förvaltningen utvecklas och ligger i framkant.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden:

 • Ta fram rutiner, instruktioner, handböcker kopplat till förvaltningens säkerhetsarbete och säkerställa att förvaltningsövergripande material kopplat till säkerhet finns framtaget och att materialet lätt kan användas i verksamheterna. 
 • Samordna och presentera utbildningspaket till chefer och medarbetare inom olika säkerhetsområden som krisledning, säkerhet, riskhantering och brandskydd.
 • Stödja kulturförvaltningens chefer vid olika incidenter, i utredningsarbete och olika anmälningar samt bevaka och analysera inkommande väktarrapporter.
 • Samordna förvaltningens systematiska brandskyddsarbete och tillsammans med kollegor på enheten, fungera som stöd kopplat till frågor som berör brandlarms- och skalskyddsfrågor vid ny-/ombyggnation av förvaltningens lokaler.
 • Bevaka myndighetskrav inom området samt säkerställa att det finns en uppdaterad överblick kopplat till förvaltningens säkerhetsutmaningar där SS systematiskt kan fånga upp säkerhetsrelaterade händelser inom förvaltningen i form av trender och tendenser.
 • Samordna frågor kring beredskap, RSA arbete och krishantering/krisplan på kulturförvaltningen och ansvara för att krisplanen kontinuerligt uppdateras.
 • SS är även involverad i och ibland sammankallande för olika nätverk.

Du är placerad på kulturförvaltningens enhet som ansvarar för förvaltningsövergripande frågor kopplat till lokal-, drift och säkerhet och rapporterar till enhetschefen för Lokal & Säkerhet. Hos oss får du jobba med engagerade kollegor och får en arbetsplats i härliga lokaler mitt i stan. Vi erbjuder dig en roll där du kommer växa och utvecklas tillsammans med oss och kulturförvaltningens verksamheter. 

Kvalifikationer

Att arbeta med säkerhetsfrågor i Malmö stad och på kulturförvaltningen, innebär ett stort ”tillsammansarbete”! För att bli lyckosam måste du trivas med att hantera många kontaktytor och ha förmåga att kommunicera, bygga förtroende och relationer – detta innebär även ett inlyssnande och förmåga att läsa av olika situationer. Du behöver förhålla dig till komplexiteten det innebär att arbeta med dessa frågor i kommunal regi och en stor variation på verksamheter.
Du har stor frihet att styra och planera ditt arbete vilket kräver eget driv och förmåga att arbeta självständigt och metodiskt för att leverera i ditt uppdrag. En grundförutsättning är att du står bakom Malmö stads värdegrund – inte minst alla människors lika värde.

Krav:

 • Akademisk utbildning/avklarad relevant YH-/KY-utbildning inom SÄK/riskhantering i kombination med praktisk arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner adekvat. Alternativt mångårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer relevant och likvärdig utbildning.
 • God övergripande erfarenhet och vana av att leda trygghets- och säkerhetsprocesser och råda chefer och medarbetare i dessa i en större organisation.
 • Erfarenhet att ta fram rutiner, skrivelser, instruktioner kopplat till säkerhetsområdet. 

Meriterande:

 • Examen civilingenjörsutbildning 300 hp i riskhantering.
 • Erfarenhet av SÄK-arbete och liknande frågor/roll i kommunal verksamhet – förståelse för hur staden fungerar.
 • Erfarenhet av att arbeta med brandskydd, evenemangssäkerhet och krisberedskap.
 • Vana av att skapa utbildningsmaterial/hålla utbildningar inom området.
Om arbetsplatsen

Kulturförvaltningen har det samlade ansvaret för Malmö stads kulturverksamhet och består av Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadsarkivet, Biblioteken i Malmö samt Kulturarrangemang och mötesplatser. Här arbetar ca 600 medarbetare. Läs om Kulturförvaltningen och Malmö stad som arbetsgivare här Kulturförvaltningen Malmö stad  

Information om tjänsten

Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: omg. enligt överenskommelse

Slutkandidat för denna tjänst, kommer visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret, blankett finner du på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag

Övrigt

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. 
Malmö stad som arbetsgivare/Jobba i Malmö stad
Malmös stads personalpolicy och värdegrund

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov. I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan. Vi ser fram mot din ansökan!

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 29 jan 2023 (2 dagar kvar)