Projektledare -Implementering

Projektledare -Implementering

Arbetsuppgifter

HR-service söker en projektledare med inriktning implementering. Vi välkomnar dig till ett nyinrättat uppdrag där du får en central roll i Malmö stads HR-arbete med koppling till implementering av nya system och arbetssätt. Organisatoriskt kommer du att tillhöra sektionen Systemförvaltning & Behörighet, men i ditt uppdrag kommer du att arbeta med utvecklingsarbete som berör hela HR-service.

Som projektledare med inriktning implementering kommer du att ansvara för HR-services samordning av stadsövergripande projekt med koppling till system och nya arbetssätt inom HR-området. Du håller projektmöten, bemannar roller och tydliggör ansvarsområden i olika projekt på operativ nivå i samråd med HR-services ledning. Projekten är vanligen mycket omfattande och som projektledare leder du arbetet i projektgruppen, ansvarar för att projektmålen uppfylls och att projektet genomförs med rätt kvalitet, inom ramen för fastställd budget och i linje med fastställd tidsplan. Du kommer även att ha egna operativa arbetsuppgifter i aktuella projekt som du ansvarar för.

I uppdraget ingår även att samordna aktiviteter inom projektet med andra pågående projekt inom HR-service och i Malmö stads organisation. Du koordinerar och samverkar löpande med olika intressenter inom Malmö stads organisation, liksom olika leverantörer. Som projektledare kan du även medverka som kravställare vid upphandling och inköp av system.

Kvalifikationer 
  • Akademisk utbildning motsvarande minst 180 HP.
  • Dokumenterad arbetslivserfarenhet som påvisar systemkunskap och förståelse för hur olika IT-system kan samverka och påverka varandra.
  • Projektledarerfarenhet med koppling till systemrelaterade projekt i organisationer med många olika intressenter.
  • Arbetslivserfarenhet med tydligt kundfokus från större företag/organisation alternativt konsulterfarenhet där kundbasen har utgjorts av större företag och organisationer. 
  • En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Meriterande:

  • Erfarenhet av processkartläggning
  • Projektledarutbildning

Som projektledare är det centralt att du har en förmåga att förstå helheten, och kan ta in stadens samlade perspektiv med koppling till implementering av nytt system eller arbetssätt. För att lyckas i uppdraget behövs ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att arbeta självständigt med flera olika parallella projekt och arbetsuppgifter. Driv och framåtanda samt ett entusiasmerande ledarskap med tydligt leveransfokus är nödvändigt. Eftersom uppdraget innebär daglig kontakt med medarbetare och chefer i och utanför Malmö stads organisation behöver du trivas med att bygga relationer samt ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

HR Service är Malmö stads centraliserade operativa verksamhet inom HR och utgör en del av den gemensamma HR-funktionen inom Malmö stad. HR Service ansvarar för stadens lön- och pensionsadministration samt förvaltning av de HR-administrativa systemen. Vidare ansvarar HR Service för utveckling och utbildning inom löneområdet, tillämpning av avtal och regler, information samt beslut om löneadministrativa åtgärder. Enheten är också behjälplig med uttag av personalstatistik och levererar uppgifter till olika myndigheter. Andra uppdrag som enheten erbjuder stadens förvaltningar är att stödja kunder med tjänster inom rekrytering, employer branding, omställning samt utbildning inom bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö. HR Service är en del av Serviceförvaltingen, Malmö stad. HR-service har 4 sektioner: Lön & Pension, Utbildning & Support, Internkonsulter samt Systemförvaltning & Behörighet.

Kommuntjänster har drygt 600 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service för alla, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.

Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Övrigt
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 
 
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll HR & Personal
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 5 feb 2023 (4 dagar kvar)