Hoppa till innehåll
Ansök nu

Är du en person med stort engagemang för samhällsservice och förmåga att skapa goda samarbeten och nätverk?  Då kan Malmö Stad och IT och Digitaliseringsavdelningen (ITD) vara rätt plats för dig.

När du arbetar med IT-säkerhet eller digital infrastruktur inom Malmö Stad är du med och skyddar samhällsviktiga funktioner och bidrar till att säkra samhällets framtid. Du får möjlighet att arbeta i en komplex IT miljö med system som är kritiska för stadens verksamheter. Arbetet inom ITD kring säkerhet och infrastruktur i Malmö Stad fokuserar på att skapa en trygg och säker digital miljö för våra medborgare och anställda.

ITD ansvarar för stadens kommungemensamma IT och Digitaliseringsuppdrag, där vi arbetar med allt från teknik till människor och beteende för att utveckla och leverera digitala lösningar som utgår från Malmöbornas och medarbetarnas behov. Vi arbetar i bred samverkan och nätverksbyggande både internt inom staden och med olika samhällsaktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Aktiv omvärldsbevakning är en naturlig del av vårt arbete.

ITD är inne i en expansiv fas där vi behöver utöka vår kompetens ytterligare inom områdena IT Säkerhet och digital infrastruktur. Vill du ha en meningsfull karriär och vara med och göra verklig skillnad? Då är arbetet inom IT-säkerhet och infrastruktur i Malmö Stad något för dig!

I denna annons kan du läsa mer om vår tjänst som IT-säkerhetsarkitekt. Vi söker även en IT-specialist: Identitet och åtkomst, en tjänsteägare till säkerhetstjänsten Infrastruktur och en IT-infrastrukturarkitekt.

Arbetsuppgifter

Som IT-säkerhetsarkitekt tillhör du ett team av IT-arkitekter med ansvar för att leda det strategiska arkitekturarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arkitekturfunktionen, teknikområdesansvariga och verksamheten utifrån gemensamma frågeställningar som rör kommungemensam IT.

I rollen ingår att ta fram målarkitektur och färdplan för domänen IT-säkerhet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för kartläggning och analys av kommungemensam IT:s totala behov av IT-säkerhetslösningar. Du gör nulägesanalys och utformar tillsammans med ditt team hållbara IT-säkerhetslösningar som möter våra framtida behov.

I rollen ingår även utformning och granskning av IT-säkerhetslösningar ur ett arkitektoniskt perspektiv.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom IT-arkitektur och IT-säkerhet förvärvad genom arbetslivserfarenhet eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet. Du har minst gymnasieutbildning samt minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom området. Det innebär att du arbetat som IT-arkitekt i enlighet med etablerade arkitekturmetoder, verktyg och processer samt har arbetat med att utforma och implementera processer och systemstöd kopplade till IT-säkerhet i större organisationer (mer än 500 anställda). Utöver detta har du erfarenhet av arbete med IT-säkerhet utifrån ISO-27000 serien för informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Därutöver är det meriterande om du har:

  • Certifiering inom IT-arkitektur t.ex. IASA eller DFK.
  • Certifiering inom IT-säkerhet t.ex. ISC2 - CISSP/ISSAP, Ethical hacker eller ISACA-CISM/CISA.
  • God kännedom inom ett eller flera av följande områden: IAM, PKI, nätverksinfrastruktur, serverinfrastruktur, katalogtjänster, plattformar för virtualisering, loggning, applikationssäkerhet, klientsäkerhet och molntjänster.
  • God kännedom om vilka möjligheter och begränsningar som gäller avseende lösningsval för svenska myndigheter.
  • Erfarenhet av att driva säkerhetsfrågor mot leverantörer såsom vid kravställning, uppföljning, förfrågning och utvärdering.
  • Utrett och analyserat IT-säkerhetsincidenter.
  • Erfarenhet av säkerhet i OT-miljöer.

Du har en tydlig bild av hur IT-säkerhetslösningar skall fungera i kombination med en stor förståelse för att frågeställningarna kring IT-säkerhet är komplexa och har många intressenter. Du har ett resultatorienterat förhållningssätt och är tydlig i din kommunikation.

Vi arbetar teambaserat inom många av våra verksamhetsområden och därför ser vi att din förmåga till att samarbeta med kollegor i teamet, såväl som med andra funktioner inom staden, är något du betraktar som en självklar del av ditt arbete och en av framgångsfaktorerna för din leverans.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om arbetsplatsen

På IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar vi med allt från teknik till människor och beteende för att utveckla och leverera digitala lösningar. Vi samarbetar med förvaltningar i Malmö stad, och utgår från Malmöbornas och medarbetares behov. Tillsammans är vi cirka120 kollegor som erbjuder smarta och funktionella lösningar inom IT och digitalisering.

Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Möjlighet till distansarbete: Ja, i viss omfattning

Övrigt
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 
 
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Yrkesroll
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
18 juni 2023 (8 dagar kvar)
Ansök nu

Liknande jobb

Fler från samma arbetsgivare