Hoppa till innehåll
Malmö Stad Projekt logotyp

Enhetschef till Miljöförvaltningen i Malmö stad

Publiceringsdatum
15 maj 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Arbetsuppgifter

Malmö stads befolkning och näringsliv växer och det pågår spännande stadsutveckling med klimatomställningen i fokus, i såväl planering som genomförande. Till enheten för förorenade områden söker vi nu en chef och ledare med intresse för både service och miljö. Du välkomnas av engagerade och kompetenta medarbetare som vill bidra till ett hållbart och utvecklingsinriktat Malmö. Malmö har under de senaste åren varit Sveriges ledande miljökommun. Bland annat har EU-kommissionen valt ut  Malmö för att leda Europas omställning och bli en av 100 klimatneutrala städer och 30 pilotstäder till 2030.

Enheten arbetar med tillsynsuppgifter och rådgivning med målet att företag och verksamheter i hela Malmö tar hänsyn till miljön, människors hälsa och som bidrar till en hållbar utveckling, både nu och i framtiden!

Enhetschefen har det övergripande ansvaret för att planera och leda enhetens operativa och strategiska arbete och ansvarar för fördelning och prioritering av enhetens resurser, uppdrag och projekt. Du arbetar med ett tydligt ledarskap som skapar förutsättning för utveckling av verksamheten. Du har verksamhetsansvar inklusive budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar för cirka 12 kvalificerade medarbetare.

Du kommer även att ha en nära samverkan med andra förvaltningar och verksamheter. Som enhetschef representerar du enheten i olika former av styr- och samordningsgrupper internt och externt.

Vidare leder du arbetet med att ta fram en behovsutredning och tillsynsplan för enheten med hänsyn till beslutade mål. Tillsammans med medarbetarna på enheten arbetar ni kontinuerligt med att anpassa och utveckla arbetssätt och rutiner. Som enhetschef värdesätter du en god dialog och du ser även vikten av att skapa goda förutsättningar för en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö för att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar i sitt uppdrag.

Du rapporterar till avdelningschefen för miljö- och hälsoskydd och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du är med och bidrar till det strategiska utvecklingsarbetet för avdelningen och Miljöförvaltningen som helhet.

 

Kvalifikationer

Du har en god förmåga att se helheter i ställningstagande och beslut, vara lösningsorienterad, förstå komplexa sammanhang samt kunna göra analyser och prioriteringar på såväl övergripande som på en mer detaljerad nivå.  

Du är intresserad av att utveckla en utvecklingsinriktad proaktiv servicekultur som bidrar till en modern och tillitsinriktad myndighetsutövning i framkant, genom exempelvis tydlig information, korta handläggningstider och god service.  

Du har en förmåga att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna med ett entusiasmerande ledarskap och en tydlig vision i en föränderlig omvärld med många aktörer.

Genom dialog, nyfikenhet och närvaro visar du intresse för medarbetarnas vardag, arbetsuppgifter och utveckling. Genom din tydlighet och kommunikativa förmåga skapar du förståelse hos medarbetare, chefer och intressenter med koppling till enhetens uppdrag.

För att lyckas behövs balans mellan struktur och dynamik, men även en kombination av driv och tålamod. Som ledare värnar du ett tillitsbyggande och coachande förhållningssätt. Du visar mod och agerar med självförtroende när du fattar beslut.

Som enhetschef kommer du hantera många olika kontaktytor internt/externt och därför är det viktigt att har intresse för och är duktig på att skapa relationer och har en god samarbetsförmåga.

 Nödvändiga krav:

 • Akademisk examen motsvarande 180 hp inom samhällsvetenskap, teknik, miljö, naturvetenskap, eller motsvarande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Dokumenterat framgångsrik chefs- och ledarerfarenhet
 • Erfarenhet av långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av förändringsledning
 • Erfarenhet av att ha arbetat med samhällsplanering
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift

 Meriterande krav:

 • Erfarenhet av myndighetsutövning
 • Kännedom om de lagar som styr verksamheten, förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen
 • Erfarenhet av politisk styrd organisation
 • Erfarenhet av det kommunala serviceuppdraget
 • Erfarenhet av att leda specialister
 • God kunskap och erfarenhet inom miljöbalken
 • Erfarenhet av att samverka med fackliga organisationer
Om arbetsplatsen

Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads klimat- och miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar bland annat bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser, till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Avdelningens fokus är ett förebyggande arbetssätt där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Malmö stad. Avdelningen består av fyra enheter; hälsoskydd, kemi och industri, avfall och vatten samt förorenade områden. Läs mer på: malmo.se/miljoforvaltningen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Efter överenskommelse

Övrigt

Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Malmö Stad Projekt logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
05 juni 2024 (6 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren