Enhetschef till arbetsmarknadsavdelningen, enhet arbete och studier unga

Enhetschef till arbetsmarknadsavdelningen, enhet arbete och studier unga

Arbetsuppgifter

Genom olika arbetsmarknadsinsatser medverkar arbetsmarknadsavdelningen till att stärka arbetslösa Malmöbors möjligheter till självförsörjning. Arbetsmarknadsavdelningen förbereder och rustar så att arbetslösa av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande genom arbete eller studier.

I uppdraget som enhetschef på enheten för arbete och studier unga ingår att:

 • Ansvara för mål, ekonomi, personal, kvalitet och resultat
 • Leda och fördela arbetet på enheten samt vara stöd till sektionscheferna
 • Kommunicera verksamhetsinriktning och mål, samt säkerställa att verksamheten arbetar mot dessa
 • Driva och utveckla samverkan internt och externt
 • Samordna arbetet inom plattform Ung Malmö för att få fler unga malmöbor i studier eller arbete
 • Driva utvecklingsarbete i verksamheten och i allt utvecklingsarbete beakta digitaliseringens och teknikens möjligheter
 • Skapa förutsättningar för lärande och bidra till en hälsosam arbetsplats genom bland annat delaktighet, engagemang och dialog
 • Ingå i avdelningens ledningsgrupp samt olika forum, nätverk och arbetsgrupper där du arbetar för förvaltningens, avdelningens, och Malmöbornas bästa
Kvalifikationer

För uppdraget krävs akademisk examen med beteendevetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att leda grupper som chef med budget-, personal- och verksamhetsansvar på både operativ och strategisk nivå. Du har erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och goda relationer och nätverk inom arbetsmarknadsområde, samt erfarenhet av samverkansarbete. Det är även krav att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.

Det är meriterande för tjänsten om du har:

 • Genomgått ledarskapsutbildning
 • Erfarenhet av att leda andra chefer
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation
 • Kunskap om och erfarenhet av utbildningsfrågor med fokus på gymnasie- och vuxenutbildning
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med fokus på unga vuxna
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till digitalisering

Du har förmåga att samarbeta både internt och externt, samt leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet. Du har en god kommunikativ förmåga och använder kommunikation som ett verktyg i ledarskapet.

Vidare är du en initiativtagare med förmåga till ett brett och långsiktigt perspektiv samtidigt som du ser möjligheterna i förändringar. Du kommer med nya idéer som kan omsättas i praktiken och vi tror att du som enhetschef aktivt intresserar dig för och beaktar digitaliseringens möjligheter som ett led i verksamhetsutvecklingen.

Om arbetsplatsen

Enheten arbete och studier unga arbetar specifikt med att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för unga 18–29 år. Enhetschefen samordnar också arbetet inom Ung Malmö vilket är arena för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. Ung Malmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Inom Arbetsmarknadsavdelningen arbetar vi med olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel coachning, vägledning, kommunala arbetsmarknadsanställningar, praktik och matchning. Totalt är vi ca 340 medarbetare. Varje år möter vi över 7 000 Malmöbor på väg mot arbete och studier. 

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 31 jan 2023 (3 dagar kvar)