Enhetschef - Malmö Konsthall

Enhetschef - Malmö Konsthall

Malmö Konsthall är en av Sveriges mest framstående konstinstitutioner och en viktig mötesplats för så väl malmöborna som besökare från hela världen. Det välkända huset, uppfört av Klas Anshelm 1975, har en markant profil och en unik utställningshistoria. I sin kärnverksamhet driver Konsthallen ett utställningsprogram med fokus på svensk och internationell samtidskonst, ofta i samarbete med andra institutioner och curatorer runt om i världen. Genom att visa aktuell och reflekterande samtidskonst riktar Malmö Konsthall in sig på att vara en angelägen aktör i en internationell stad. Malmö Konsthall är en del av Kulturförvaltningen, Malmö stad.

OM ARBETSPLATSEN
Att besöka Malmö Konsthall är att vandra rakt in i konsten. Den unika och öppna planlösningen speglar stadens syn på att konst ska vara tillgänglig för alla. Vi söker dig som attraheras av möjligheten att få arbeta med att utveckla konsten i staden utifrån flera parallella och viktiga perspektiv. Konsthallen är en given plats för de som redan har etablerat ett intresse för konst och konstnärliga uttrycksformer. Här presenteras dessutom programinslag för att möta en större publiks intresse och behov. Vårt mål är att Konsthallen kontinuerligt utvecklas som mötesplats, relevant både för konstvana malmöbor och för besökare som introduceras till samtidskonsten.

Via den konstpedagogiska verksamheten skapar Malmö Konsthall berikande upplevelser av samtidskonsten och stimulerar till eget skapande. Konsthallen har stärkt den konstpedagogiska verksamheten mot speciella målgrupper, exempelvis barn och unga samt funktionsvarierade konstnärer.

Nu söker vi en enhetschef som tillsammans med konsthallschefen ska leda Malmö Konsthall. Vi välkomnar dig som delar vår ambition och ser vikten av att konsten och kulturen berikar och engagerar. Vårt arbetssätt utgår från mångfald, inkludering, deltagarinflytande och samverkan med olika aktörer i Malmö.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef har du personal- och arbetsmiljöansvar samt ett övergripande ansvar för
enhetens samlade verksamhet och det team som hela personalen utgör. Enheten ansvarar som helhet för produktion och administration av hela Konsthallens samlade verksamhet under ett verksamhetsår, vilket innebär planering och samarbete vid genomförande av utställningar och programverksamhet. Ditt arbete sker i nära samarbete med konsthallschefen som är konstnärlig ledare. Enheten samlar sammantaget 17 medarbetare inom kommunikation, projektledning, projektkoordinering, butik, administration samt utställning och värdskap. Enheten ansvarar även för driften av den bokhandel som Konsthallen driver.

Som enhetschef är det din uppgift att leda och utveckla enhetens verksamhet, organisation och personal. Du rapporterar till konsthallschefen och är en del av Konsthallens ledningsgrupp. I ledningsgruppen kommer du att vara delaktig i att driva det strategiska utvecklingsarbetet för hela Konsthallen. Här verkar du utifrån en helhetsbild av Konsthallens verksamhet och dess utveckling och behov. Att representera Konsthallen i utvalda interna och externa forum är också en del av ditt uppdrag, liksom att medverka till att säkerställa måluppfyllnad och måluppföljning gentemot Malmö stad.

KVALIFIKATIONER
Eftersom du som enhetschef ytterst ansvarar för den samlade administrativa verksamheten på Konsthallen är ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt en förutsättning, liksom en vana att planera och organisera en verksamhet. Som person trivs du med att bygga relationer och nätverk och har en förmåga att kunna skifta perspektiv, skapa idéer och finna kreativa lösningar. Du är en ledare som genom ett tillitsbaserat ledarskap bidrar till att utveckla enhetens verksamhet, organisation samt personal. Vi ser gärna att du är insatt i konstnärers arbetsvillkor och viktiga frågeställningar som rör samtidskonsten. Uppdraget förutsätter god erfarenhet av att verka så väl inom kulturområdet som i en politiskt styrd organisation, där vi gärna ser att du har kommunal erfarenhet. 


Vi söker dig som har

 • Akademisk utbildning motsvarande 180 HP, eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • Chefserfarenhet inom konst- och kulturområdet.
 • Arbetslivserfarenhet från produktionsinriktad verksamhet med koppling till samtida
  konst- och kulturyttringar.
 • God erfarenhet av projekt- och processledning.
 • Arbetslivserfarenhet från politiskt styrd organisation.
 • God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att hantera media. 

Meriterande

 • Arbetslivserfarenhet från en kommunal verksamhet.
 • Arbetslivserfarenhet från arbete på konsthall.
 • Internationell erfarenhet.


Kulturförvaltingen
Kulturförvaltningen har det samlade ansvaret för Malmö stads kulturverksamhet och består av Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Kulturskola, Malmö Museer, Stadsarkivet, Biblioteken i Malmö samt Kulturarrangemang och mötesplatser. Här arbetar ca 600 medarbetare. Följ länken för mer information om Kulturförvaltningen och Malmö stad.

Övrigt
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Malmö stad som arbetsgivare/Jobba i Malmö stad

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov. I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.

Vi ser fram mot din ansökan!

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Övrigt
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 7 feb 2023 (7 dagar kvar)