Enhetschef Intern service

Enhetschef Intern service

Vi lever i en föränderlig tid. För oss på Intern service i Malmö stad, ligger ständig förändring i vårt DNA. Vår verksamhet befinner sig i konstant rörelse i takt med Malmöbornas och Malmö stads förvaltningars behov! 

Malmö stad är en fantastisk arbetsplats att växa och utvecklas i. Då vår nuvarande enhetschef går vidare inom organisationen, söker vi en ny kollega och ledare. Vi söker dig som tillsammans med kunniga och erfarna medarbetare, vill vara med och skapa en modern och effektiv serviceorganisation.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för och arbetar löpande med mål, ekonomi, personal, kvalitet och resultat samt ledning, styrning, organisering, samordning och utveckling av enheten. Du har tre direktrapporterande sektionschefer, ingår i avdelningens ledningsgrupp samt leder enhetens ledningsgrupp. Du rapporterar till kommuntjänsters avdelningschef.

Enheten består av ca 50 medarbetare som organiseras i tre sektioner. Enhetens verksamheter är utplacerade på ett flertal olika adresser i staden exempelvis Stadshuset och Rådhuset. Vi finns där kunderna behöver oss! Det är en stor bredd på våra tjänster - den gemensamma nämnaren är service och support. Verksamheterna omfattar post och bud, receptionstjänster, kontors- och representationsvaktmästeri och städsupport. Vi har även hand om intern kundservice, administrativa supporttjänster såsom upphandlings- och avtalssupport samt kontorsservice.
I din roll som enhetschef har du stöd från din chef och andra chefskollegor samt från förvaltningens centrala stödfunktioner som till exempel HR, ekonomi samt kansli- och utveckling. Som enhetschef har du många kontaktytor både inom förvaltningen och inom staden.

Verksamheten har ett stort fokus på att ständigt förbättra sin service, men också på att anpassa sina tjänster utifrån kundernas behov. Vi har flera pågående initiativ, projekt och utredningar relaterat till verksamhets- och kundnytta där du som enhetschef säkerställer resurser och kompetens. Vid behov kan du komma att delta mer aktivt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Säkerställa fortsatt fungerande verksamhet och ekonomi av enheten – identifiera behov i staden som kan generera nya uppdrag/tjänster/synergieffekter.
 • Få fler ute på förvaltningarna att känna till vad enheten gör/kan leverera och fördelarna med detta samt främja samarbete internt mellan sektionerna – dvs. verka för ökad kundnytta för de vi finns till för och för Malmö stad i stort.
 • Stärka och utveckla sektionscheferna i deras roller och fortsätta utveckla ledningsgruppen.
 • I en ständigt föränderlig verksamhet, genom god kommunikation, tillsammans med sektionscheferna, skapa trygghet och stabilitet för medarbetarna. Höja medvetandenivån kring gemensamma mål för enheten och förvaltningen.
 • Aktivt omvärldsbevaka och göra behovsanalyser för att säkra den långsiktiga utvecklingen av verksamheten samt att arbeta metodiskt och strategiskt för att nå uppsatta mål.
 • Skriva rapporter/utredningar.
Kvalifikationer

Vår enhetschef vill vi ska vara en sann relationsbyggare med förmåga att framgångsrikt driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du brinner för optimering, verksamhets- och kundnytta och tycker ledarskap, strategi, utveckling och människor är bland det roligaste som finns. För att lyckas i rollen behöver du vara en lösnings- och resultatorienterad person som trivs med att arbeta i en verksamhet som bygger på samverkan. 
Din kommunikativa förmåga bör vara god för att skapa tydlighet och förståelse hos medarbetarna kopplat till verksamhetsövergripande frågor och att skapa delaktighet för att tillsammans fokusera på mål och hög kundnytta. Som enhetschef behöver du vara engagerad i att skapa teamkänsla på enheten, samt ett nära samarbete med övriga enheter på avdelningen. I Malmö stad tillämpar vi det tillitsbaserade ledarskapet.

Krav:

 • Relevant examen (180 hp) från universitet/högskola eller utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig.
 • Dokumenterat god erfarenhet av övergripande budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för tjänstemän.
 • Tjänstemannaerfarenhet från utförar-/beställarorganisation.
 • Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
 • Erfarenhet av facklig samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska (tal, skrift, förståelse).

Meriterande:

 • Chefs- eller ledarskapsutbildningar.
 • Utbildning i Service Management och/eller tjänstedesign.
 • Ledarerfarenhet från utförar-/ beställarorganisation.
 • Erfarenhet av att som chef leda andra chefer.
 • Chefs-/ledarerfarenhet från offentlig verksamhet/politiskt styrd organisation.
 • Arbetslivserfarenhet från arbete inom Service Management och/eller tjänstedesign.
 • Erfarenhet av att bygga framgångsrika team och kultur.
Om arbetsplatsen

Kommuntjänster har ca 700 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Intern service är en del av kommuntjänsters serviceutbud. Vårt gemensamma uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och effektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och Malmöborna. Vi erbjuder likvärdig service, hög tillgänglighet och professionellt bemötande. Läs gärna mer om Serviceförvaltningen här  Serviceförvaltningen - Malmö stad (malmo.se) 

Information om tjänsten

Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: omgående enligt ök

Övrigt

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov.

I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.

Rekrytering i Malmö stad
Jobba i Malmö stad
Malmös stads personalpolicy och värdegrund 

 

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Övrigt
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 5 feb 2023 (2 dagar kvar)