Arbetsterapeut till Söderkulla korttidsboende

Arbetsterapeut till Söderkulla korttidsboende

Söderkulla 1 har platser för personer med diagnostiserad demenssjukdom.

Söderkulla 2, 3 och 4 är avdelningar där personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och ger aktiv rehabilitering utifrån det behov som finns. Korttiden arbetar med utgångspunkt från den personcentrerade vården och därmed med ett rehabiliterande förhållningssätt. Det tvärprofessionella teamet runt brukaren/ patienten ska arbeta för brukarens delaktighet och inflytande med hänsyn tagen till den förmåga brukaren/ patienten har. All personal är rehabiliterande personal med handledning av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Korttidens uppdrag riktas till brukare/ patienter över 18 år.

Nu söker vi en arbetsterapeut för vikariat. Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Som arbetsterapeut hos oss är du med och skapar viktiga förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Det är stor variation i arbetet eftersom vi på korttidsplaceringar  ska kunna ta emot de allra flesta brukarna/ patienterna med behov av korttid. Det tvärprofessionella teamet upprättar tillsammans med brukaren/ patienten mål för vistelsen med den sociala utredningen och eventuell planering utifrån hälso- och sjukvårdsåtgärder som grund.

Som arbetsterapeut jobbar du alltid i tätt samarbete med en fysioterapeut och har all rehabpersonal på plats i  verksamheten som blir en stor trygghet för dig som medarbetare.

Du utför bland annat ADL- och funktionsbedömningar av aktivitetsförmågan samt stödbehov. Utifrån patientens behov sker sedan planering, genomförande samt uppföljning av insatser såsom förskrivning av hjälpmedel och träning.

Arbetet sker alltid parvis med fysioterapeut/sjukgymast och i team med övrig rehabpersonal samt omvårdnadspersonal, sjuksköterska och sektionschefer. Teamet känntecknas av ett starkt samarbete och hög flexibilitet vilket är en förutsättning för en god och patientsäker vård. I arbetet ingår även handledning av omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande förhållningssätt.

Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete där du träffar patienter med olika diagnoser, funktionshinder och livssituationer. Det handlar om att ge möjligheter till ett bättre, tryggare och friskare liv för patienter inom särskilda boenden i Malmö stad.

Dokumentationen sker i journalsystemet Procapita.

Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med intresse av att arbeta med patienter inom korttidsboenden i Malmö stad. Erfarenhet av arbete på korttidsboende, inom yrkesområdet och kommunal verksamhet är meriterande. En fördel är också om du har erfarenheter av handledning av omvårdnadspersonal samt av hjälpmedelsförskrivning.

Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv samt hitta lösningar beroende på behov och situation. Du bemöter patienter, anhöriga och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt.

Ditt samarbete med kollegor, patient och teamet runt patienten är i fokus, och ditt förhållningssätt är lyhört, coachande och stödjande. Du har förmåga att planera och prioritera både självständigt, med stöd av kollegor och närmaste chef på ett effektivt sätt. Du är trygg i din yrkesroll. Du har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat för att främja ett gott samarbete.

Mycket goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du har en god datorvana.

Du är varmt välkommen till oss och du kommer att som ny arbetsterapeut få en introduktion som är anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter.

Utdrag av Belastningsregistret

När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett

När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.

Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag

Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Anställningens omfattning

Anställningsform: Vikariat t.o.m 2023-08-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 15 feb 2023 (11 dagar kvar)