Hoppa till innehåll
A-Search logotyp

Sustainability Manager/Analyst

Ansök nu
WA3RM

WA3RM är världsledande inom utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. Genom att omvandla outnyttjade restströmmar till användbara och värdefulla resurser bidrar vi till en positiv klimatomställning samtidigt som vi skapar nya gröna arbetstillfällen. Vi kallar det ”Bringing waste to life” för vi tror på att vi kan göra en märkbar skillnad för ett mer cirkulärt och livskraftigt samhälle.

Vi fokuserar på stora energikrävande industrier med välutvecklad och effektiv verksamhet. Dessa ger ett stadigt flöde av överskottsströmmar som erbjuder stora utmaningar vad gäller hållbarhet och som ofta är kostsamma för branschen att hantera inom sin egen sfär. Dessa flöden kan representera viktiga resurser för externa aktörer vilket är en av kärnaspekterna i WA3RMs erbjudande.

WA3RMs affärsidé är att fånga upp dessa överskottsströmmar för att skapa och finansiera hållbara, ofta livsmedelsproducerande verksamheter, där det cirkulära inslaget är dominerande. Utöver att återanvända outnyttjade resurser i form av restströmmar bidrar vi även tydligt till en nödvändig ökad svensk självförsörjning av livsmedel och många nya arbetstillfällen.

Finansieringen av investeringarna gör vi via vårt fondbolag WA3RM Fund Management AB.

Vi har för närvarande ett flertal projekt i olika stadier av utveckling och vi kommer inom de närmaste åren att kunna presentera många nyskapande industrisatsningar och samarbeten

Sustainability Manager/Analyst

Som Sustainability Manager har du det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete och ansvar för att säkerställa att WA3RM arbetar strategiskt och operativ med hållbarhetsfrågor i hela bolaget. Du ansvara för att samordna, utveckla, och driva arbetet inom hållbarhet framåt.

Du är även ett viktigt ansikte i hållbarhetsfrågor för WA3RM och kommer att representera bolaget i olika interna och externa sammanhang.

Ansvarsområden

Definiera och förmedla bolagets hållbarhetsmål och hållbarhetspolicy samt verifiera att dessa är i enlighet med gällande krav.
 • Definiera och följ upp hållbarhetsmål för företagets utvecklingsprojekt.
 • Kontinuerligt utveckla och förmedla krav, rutiner och uppföljning samt vara med i utvecklingsprocessen för att kvalitetssäkra att hållbarhetsaspekter beaktas i alla delar av projekten.
 • Aktivt stödja projektutveckling och säljfunktioner i tidiga skeden av screening av nya projekt.
 • Arbeta nära den interna organisationen för att effektivt kommunicera med olika intressenter så som; investerare, myndigheter, industrier, kunder och odlare.
 • Framtagning av nyckeltal samt rapportering av KPI:er inom hållbarhetsområdet inför t.ex. årsredovisning, Global Compact, GRI, GRESB, Science Based Targets och TCFD
 • Utvärdera regelverk på EU-nivå och säkerställa tillämpning, efterlevnad och uppföljning ex EU-taxonomin, CSRD
 • Agera beslutsstöd och bollplank till ledning och verksamhet
 • Löpande prioritera vilka ramverk och standarder som vi ska leverera mot samt utvärdera nuvarande rapportering
 • Ta fram siffror och visuella grepp för att åskådliggöra vår utveckling, digitalisera insamling av data och uppföljning
 • Samordna WA3RMs arbete med risk- och väsentlighetsanalyser inom exempelvis klimatanpassning
 • Omvärldsbevakning och extern benchmark samt medverkan i nätverk och forum
 • Samarbeten med och utvärdering av leverantörers hållbarhetsprestanda
 • Supportera verksamheten när det gäller att mäta resultat och utvärdera olika hållbarhetsinitiativ
 • Utveckla och driva systematiska processer för att utvärdera vår egen samt våra leverantörers verksamhet
 • Granska och kvalitetssäkra klimatberäkningar övergripande för verksamheten och i enskilda projekt
 • Följa upp hållbarhetsmål och kvalitetsgranska dokumentstyrning (efterlevnad) inom miljö/klimat och socialt ansvar
Erfarenhet och kunskap

Vi ser gärna att du har magisterexamen eller motsvarande inom inriktning Miljövetenskap eller Ekologi. Du som söker har även tidigare erfarenhet av arbete som hållbarhetsansvarig eller likvärdig roll. Du har även erfarenhet av att jobba med EUs Taxonomi samt att ta fram nyckeltal och rapporteringsunderlag

Flytande kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är engagerad och brinner för att arbeta med hållbar utveckling. Du har god förmåga att arbeta strategiskt, systematiskt och proaktivt. Du ser företag som nödvändiga nyckelaktörer för att skapa hållbarhet och vinst som avgörande för hållbar utveckling.

Du är en god kommunikatör med förmåga att driva hållbar utveckling inom såväl din egen organisation som med intressenter. Du orienterar dig bekvämt inom såväl social och ekonomisk hållbarhet som miljöfrågor. Du är flytande i engelska och behärskar att hålla såväl interna som externa presentationer och investerarmöten kring dina ansvarsområden på engelska.

WA3RM erbjuder

Hos WA3RM erbjuds du möjligheten att få arbeta med lösningar inom hållbarhet och energi som är ledande på området. Du får en fantastisk möjlighet att jobba med utvecklingsprojekt och innovativa lösningar. Du erbjuds möjligheten att vara en del i expansivt bolag medarbetskollegor som brinner för det man gör och som stöttar varandra till framgång. Inom WA3RM finns fina utvecklingsmöjligheter över tid då bolaget har tydliga strategier och mål att växa.

Ansökan

Frågor om tjänster besvaras av Maria Lindahl, rekryteringskonsult på A-Talent Search, maria.lindahl@atalent.se. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Välkommen att skicka in din ansökan
Mer info
Typ av anställning
Sista ansökningsdag
15 okt. 2023 (16 dagar kvar)
Ansök nu

Fler från samma arbetsgivare