Utredningsingenjör till enheten Strategisk planering på VA SYD

Utredningsingenjör till enheten Strategisk planering på VA SYD

Vill du vara med och se till att VA-försörjningen fungerar lika bra som idag - eller bättre! - för framtida generationer, trots klimatförändringar, större och tätare städer och högre krav från våra kunder? VA SYD har som mål att leda utvecklingen för god vattenkvalitet både i dricksglaset och i våra vattendrag. Det ställer stora krav på att vi har god kännedom om våra ledningar och väl fungerande dagvattenanläggningar, men också en strategi för hur vi vill bedriva en effektiv och hållbar VA-verksamhet även i framtiden. Vill du vara med på vår resa?

Det här handlar jobbet om
Enheten Strategisk planering har i uppdrag att peka ut riktningen för vad som behöver göras i närtid såväl som på längre sikt för att ledningsnätet och de öppna dagvattenanläggningarna ska fortsätta att fungera på ett driftsäkert sätt, i framtiden kanske även med ett bredare/smartare användningsområde än idag. För detta arbetar vi med utredningar och uppföljningar kopplade till ledningsnätet och de öppna dagvattenanläggningarna som sedan ligger till grund för Ledningsnätsavdelningens tioåriga investeringsplan. Det gäller både behovet av förnyelse och kapacitetsförbättringar på ledningsnätet, men också det långsiktiga arbetet gällande dagvattenkvalitet och utmaningarna i ett förändrat klimat. Utöver detta driver vi strategiska frågor på regional och nationell nivå för att få till nödvändiga förändringar i branschen och i samhället, ständigt med kunden och miljön i fokus.

Nu behöver vi förstärkning på enheten! Ditt huvudsakliga ansvar blir att leda utredningar från problemställning till förslag på konkreta åtgärder, ofta med hjälp av kollegor och ibland även med stöd av konsult. Det kan till exempel handla om utredningar till följd av kommunens planer på förtätning, vilket kan kräva omfattande åtgärder uppströms eller nedströms. Det kan också handla om strategiska vägval i tätorter med en blandning av kombinerat avlopp och duplikatsystem eller mer övergripande uppdrag kopplade till kommunernas översiktsplaner och att analysera framtida behov. Fokus är ofta på ledningsnätets kapacitet, men du kan också komma att leda projekt som är av mer övergripande karaktär med koppling till ledningsnätet eller öppna dagvattenanläggningar.

Enheten består idag av 14 personer och tillhör Ledningsnätsavdelningen, som är placerad på huvudkontoret nära Malmö C. På avdelningen arbetar omkring 75 personer med uppdrag att bygga ut, förbättra, dokumentera och analysera ledningsnätet och de öppna dagvattenanläggningarna i VA SYDs fem kommuner.

Vi erbjuder
Förutom en spännande tjänst kommer du till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Du ges stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.

Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du är utbildad ingenjör inom väg- och vatten, ekosystemteknik, samhällsbyggnad eller motsvarande. Som person är du drivande, lösningsorienterad, ansvarstagande och strukturerad. Du tycker om att arbeta i projektform och har erfarenhet av att vara projektledare, med ett hjärta som klappar lite extra för VA-frågor. Du har god förmåga att professionellt och effektivt samarbeta med interna och externa aktörer. Eftersom en viktig del av arbetet är att förmedla resultatet av de utredningar du utfört eller beställt, är det viktigt att du är bra på att kommunicera på svenska, muntligt såväl som skriftligt. Körkort B är ett krav för tjänsten.

Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång dygnet runt året om, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål:
  • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
  • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
  • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
  • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
  • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
  • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 8 nov 2020 (15 dagar kvar)