Ingenjörer med fokus på öppna dagvattensystem till VA SYD

Ingenjörer med fokus på öppna dagvattensystem till VA SYD

VA SYD har som mål att leda utvecklingen för rent vatten i våra vattendrag. Vi söker nu två ingenjörer med fokus på öppna dagvattensystem, och om det låter lockande - läs vidare! Hos oss kan du göra skillnad och bli en miljöhjälte!

Det här handlar tjänsterna om
Ledningsnätsavdelningen rekryterar nu parallellt till två liknande tjänster, med något olika inriktningar. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning som utredningsingenjör och en av tjänsterna är ett vikariat som ingenjör. Båda tjänsterna fokuserar på de öppna dagvattenanläggningar som är en viktig del av VA SYDs verksamhet. För att säkerställa att de fungerar som tänkt, nämligen att dämpa höga flöden efter regn men också att vattnet som lämnar anläggningarna är betydligt renare än när det kom in i våra system, är det avgörande med en god drift- och underhållsplanering samt uppföljning och utveckling av tekniker, metoder och arbetssätt. Fokus för arbetet är alltså att ta hänsyn till anläggningarnas fördröjningskapacitet och reningsförmåga men även säkerhet och arbetsmiljö. Det finns även naturliga kopplingar till naturvård, med nära samarbeten med kommunekologerna.

Tillsvidareanställning som utredningsingenjör - Ditt fokus ligger på att planera för underhållsåtgärder på dagvattenanläggningarna, så som muddring eller restaurering. Även utredningar kring ombyggnationer och utveckling av befintliga och kommande anläggningars utformning och funktion ligger inom ditt ansvarsområde. Det visar sig bland annat genom att du är ett stöd för avdelningens projektledare vid utformning av nya dagvattenanläggningar, till exempel i exploateringsprojekt. I uppdraget ingår också att företräda VA SYD i de dikningsföretag där vi är delägare, vilket ofta innebär kontakt med markägare. För att resultatet ska bli bra krävs ett tätt samarbete med både VA SYDs driftpersonal och berörda personer i medlemskommunerna samt återkommande besök i fält.

Arbetet utgår för närvarande hemifrån, men så småningom från huvudkontoret vid Malmö C.

Vikariat som ingenjör - Ditt huvudsakliga uppdrag är att följa upp skötselavtal gentemot entreprenörer och hemkommuner för att säkerställa våra anläggningars funktion. Arbetet innebär samarbete med VA SYDs driftpersonal och våra hemkommuners ansvariga för park/grönyteskötsel. För att resultatet ska bli bra krävs mycket kontakt med både VA SYDs driftpersonal och berörda personer i medlemskommunerna samt återkommande besök i fält. Andra uppgifter som rör dagvattenhantering kan också förekomma, i samarbete med kollegor på enheten.

Vikariatet är på heltid fram till årsskiftet, med möjlighet till förlängning under 2022. Tillträde innan sommaren kan bli möjligt efter överenskommelse. Arbetet utgår för närvarande hemifrån, men så småningom från huvudkontoret vid Malmö C.

Vi erbjuder
Båda tjänsterna är placerade på enheten Strategisk planering som idag består av 14 personer varav tre arbetar med drift, underhåll och utveckling av våra öppna anläggningar. Ledningsnätsavdelningen har drygt 70 medarbetare med uppdrag är att bygga ut, förnya, förbättra och dokumentera ledningsnätet och de öppna dagvattenanläggningarna i VA SYDs fem kommuner. En expansiv region kombinerat med strängare miljökrav och ett allt större ledningsnät och fler dagvattenanläggningar att förvalta gör att avdelningen arbetar intensivt på många fronter.

Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Du ges stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.

Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, strukturerad och bra på att samarbeta. Eftersom arbetet innehåller mycket kontakt med både kollegor och privatpersoner är det viktigt att du är bra på att kommunicera på svenska, muntligt såväl som skriftligt. Körkort B är ett krav för båda tjänsterna.

Tillsvidareanställning som utredningsingenjör:
  • Du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom naturvård, ekosystemteknik eller motsvarande
  • Du har erfarenhet från arbete med öppna dagvattenanläggningar och kommunal VA-verksamhet
Vikariat som ingenjör:
  • Du är utbildad landskapsingenjör, naturvårdsingenjör eller motsvarande
  • Du har gärna erfarenhet av skötsel av park och/eller VA
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång dygnet runt året om, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål:
  • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
  • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
  • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
  • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
  • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
  • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Mer info
Kontaktperson Marianne Beckmann, Enhetschef
Telefon 040-635 02 56
Område Malmö stad
Yrkesroll Övrigt
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 9 maj 2021 (2 dagar kvar)