Drifttekniker till VA SYD

Drifttekniker till VA SYD

Är du vår nya drifttekniker på Produktionsavdelningen? Det är ett jobb med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar, samtidigt som det alltid finns något att lära. Vi söker dig som vill vara med och leda utvecklingen för hög vattenkvalitet.

Din kommande roll

Just nu söker vi tre drifttekniker till Produktionsavdelningen:
 • En drifttekniker med fokus inom dricksvatten drift med placering på Bulltofta vattenverk i Malmö.
 • Två drifttekniker med fokus inom reningsprocesser och drift med placering på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
Arbetsuppgifterna som drifttekniker oavsett inriktning innebär:
 • driftövervakning av anläggningarnas olika funktioner och processer, ett arbete som sker både genom övervakning från kontrollrummet och ute på anläggningarna. Arbetsuppgifterna är varierande och utförs både praktiskt utomhus i friska luften och inomhus
 • processoptimering och uppföljning
 • arbete med VA SYDs program för kontinuerliga förbättringar, kvalitetsförbättringar och instruktioner
 • utvecklingen av enhetens arbetssätt
 • tillsyn och skötsel enligt schema samt enklare avhjälpande åtgärder
 • rapportering i underhållssystemet IDUS
 • att du jobbar tillsammans med dina kollegor, men även individuellt arbete förekommer
 • att du kan komma att ingå i vår beredskapsstyrka för avloppsreningsverket respektive vattenverket i framtiden, med krav på inställelsetid är max en timme.
Några av arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på inriktning/placering. I rollen som drifttekniker dricksvatten jobbar du även med uppföljning av vattnets kvalitet och kvantitet hela vägen från råvatten till vattenverk och övriga anläggningar i distributionskedjan och HACCP. I rollen som drifttekniker avloppsvatten ansvarar du för att fel och problem som uppstår i driften blir åtgärdade.

Produktionsavdelning har ansvar för våra produktionsanläggningar dricksvatten, avloppsrening, biogas samt tillhörande anläggning för styrning och reglering av ledningsnät för dricksvatten och avloppsvatten. I Produktionsavdelningen är vi ca 150 medarbetare som organiseras i sex enheter; Dricksvatten, Avloppsrening Norr, Avloppsrening Mitt, Underhållsteknik, El & Automation samt Laboratoriet. På enheten Dricksvatten finns 15 medarbetare, som sköter driften av vattenverk och dricksvattenanläggningar inom hela verksamhetsområdet och har ett nära samarbete med labbet, underhåll, el och automation, rörnät, ledningsnät samt externa aktörer som till exempel Sydvatten och andra kommuners VA-enheter. På enheten Avloppsrening Mitt finns Sjölunda avloppsreningsverk med avloppspumpstationer, som står inför flera stora investeringar inom de närmaste åren och gruppen består av 13 personer.

Vi erbjuder
I alla tjänster som drifttekniker kommer du att få möjlighet att delta i utveckling och införande av ny teknik tillsammans med kollegor som är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag. Det bjuds på god gemenskap och mycket eget ansvar. Du kommer att kunna påverka både arbetet och egen kompetensutveckling. Om behov finns kommer kompetensutveckling hos vår branschorganisation Svenskt Vatten att erbjudas. Andra möjligheter såsom projektarbeten kommer också att erbjudas för att kunna växa i rollen. Du blir en del av en grupp målinriktade kollegor som är måna om att ha roligt tillsammans. Du kommer också få möjligheten att avsätta en friskvårdstimme av din arbetstid i veckan för träning. Våra arbetstider är normalt sätt 7.00 till 15.30 men du kommer i viss mån kunna anpassa dina arbetstider inom flextidsramen.

Vem är du?
Som drifttekniker gillar du att samarbeta och är både orädd, resultat- och relationsorienterad. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och det är enkelt för dig att samarbeta och skapa nätverk. Samtidigt känner du dig bekväm med att ta egna beslut under eget arbete och är lösningsorienterad. För att trivas i tjänsten bör du ha ett intresse för ny teknik, och ha lätt för att ta till information från både kollegor och externa parter. Du lär dig nya system snabbt, och är intresserad av att dela med dig av ny kunskap till dina kollegor. Kvalitet ligger naturligt för dig, balanserat med kundbehov. Du ser det som naturligt att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter och genom att planera arbetet uppnår du satta mål. Arbetet ställer höga krav på datorvana och därför bör du ha lätt för att lära dig moderna övervaknings- och underhållssystem. Vi söker vi dig som står bakom VA SYDs miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.

Din erfarenhet
Då de tre rollerna som drifttekniker ser lite olika ut i både innehåll och kompetenskrav så söker vi dig som uppfyller flertalet av önskemålen nedan. Du besvarar vilka av kompetenser/erfarenheter som du har i enkätfrågorna när du skickar in din ansökan!
 • Driftteknikerutbildning eller sjöingenjörsutbildning på högskolenivå
 • Erfarenhet inom drift- och underhållsarbete t.ex. från processindustri eller VA-teknik
 • Erfarenhet från vattenverk
 • Datorvana från processtyrsystem
 • Erfarenhet av kvalitetsarbete
 • Svenskt medborgarskap (tjänsten på dricksvatten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap, samt godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll)
 • B-körkort (krav för båda tjänsterna)
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex strategiska mål:
 • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
 • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
 • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
 • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
 • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
 • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Mer info
Kontaktperson Lars Alm, Driftchef Dricksvatten
Telefon 040-635 0222
Område Malmö stad
Yrkesroll Fastighet, Drifttekniker
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 23 apr 2021 (13 dagar kvar)