Arbetsmiljöspecialist med fokus på Produktionsavdelningen VA SYD

Arbetsmiljöspecialist med fokus på Produktionsavdelningen VA SYD

Vill du bidra till arbetet med att uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar samt att VA SYD blir en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer? Vi söker en arbetsmiljöspecialist som vill anta nya utmaningar. Du kommer till en modern och målinriktad produktionsorganisation med tydligt utvecklingsfokus.

Din kommande roll
VA SYD satsar nu på att lyfta fokus på arbetsmiljön inom Produktionsavdelningen. I denna nyinrättade roll blir du en nyckelperson i avdelningens arbetsmiljöarbete, både på daglig basis såväl som på längre sikt. Du arbetar tillsammans med kollegor fram arbetssätt och enkla stöd till det dagliga arbetet, följer upp nyckeltal m.m. I din roll samverkar du med skyddsombud, SBA-representanter och säkerhetsombud. Du kommer att vara stödjande och vägledande i frågor som rör operativ arbetsmiljö inom Produktionsavdelningen. Våra medarbetare och entreprenörer ska ha en säker arbetsplats och alla ska gå hem från jobbet lika friska som de var när de kom, och du bidrar i rollen att lyfta säkerhetskulturen på operativ nivå i VA SYD.

Exempel på arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde är att:
 • Ansvara för analyser av riskobservationer, tillbud och olyckor på Produktionsavdelningen
 • Stödja kollegor vid riskbedömning och riskeliminering inför och vid drift- och underhållsåtgärder
 • Ansvara för att ta fram verktyg som stöd till medarbetare i sitt dagliga arbete (t.ex. checklistor för riskbedömning)
 • Stödja chefer i Produktionsavdelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Delta i skyddsronder, inventera och åtgärda arbetsmiljöbrister
 • Bistå i arbetet vid utredningar av olyckor och tillbud
 • Bevaka och samordna hantering av lokal incidenthantering
 • Arbeta fram lokala rutiner och verktyg i samverkan med arbetsmiljökonsulten på HR-enheten
 • Sammanställa och bevaka mätetal för säkerhetshöjande insatser inom Produktionsavdelningen
 • Leda krisövningar
 • Genomföra utbildning för medarbetare och entreprenörer
Du tillhör HR-enheten och rapporterar till HR-chefen, men dina dagliga uppdrag får du av avdelningschefen för Produktionsavdelningen. Du utgår från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och arbetar åt hela Produktionsavdelningen. I ditt dagliga arbete kommer du att verka i den operativa verksamheten i nära samarbete med enhetschefer och medarbetare. På VA SYD arbetar vi enligt konceptet Modern Produktion som bland annat innebär att vi utvecklar arbetssätt inom produktionen med 5S samt utveckling av säkerhet, underhåll och produktionsstyrning. Du förväntas bidra till avdelningens goda resultat och utvecklande arbetsklimat samt samarbeta med samtliga enheter i Produktionsavdelningen, där det finns cirka 150 kollegor. Har du frågor om Produktionsavdelningens uppdrag och arbetsmiljöarbete är du välkommen att ringa vår enhetschef Yvette Rueterswärd på 040-635 06 49.

Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt viktiga samhällsuppdrag. Vi erbjuder ett roligt och utvecklande jobb med engagerade kollegor. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid. Du har flextid och möjlighet att avsätta en friskvårdstimme i veckan för träning på arbetstid. 2018 och 2019 blev vi ett certifierat Great Place to Work vilket innebär att VA SYD uppfattas som en mycket bra arbetsplats av våra anställda.

Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du bryr dig om vår gemensamma miljö och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling, varje dag. Du som person är lugn och prestigelös och du har en förmåga att omsätta teori till praktik. Du är drivande och eftersträvar resultat. Du har lätt för att samarbeta och samverka med kollegor och externa parter och är van vid att hålla muntliga presentationer och utbildningar. Du trivs med att i stor utsträckning arbeta självständigt och proaktivt.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.

Dina erfarenheter
 • Du är arbetsmiljöingenjör eller har annan relevant eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö.
 • Du har goda kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen.
 • Du har dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete i produktionsanläggning eller processindustri.
 • Du har lång yrkeserfarenhet inom arbetsmiljöområdet.
 • Körkort B är ett krav.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!

Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Vi vill hjälpa till att rädda världen genom våra sex mål:
 • Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030
 • Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025
 • Vara en av Europas mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025
 • Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025
 • Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030
 • Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med samverkan för ökad dialog och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Våra fackliga organisationers (Kommunal, Vision, Ledarna och SACO-förbunden) representanter når du via vår kundservice på 040-635 10 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos VA SYD samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 10 dec 2020 (16 dagar kvar)