Vägtrafikledare visstid

Vägtrafikledare visstid

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Som vägtrafikledare arbetar du i en trafikledningscentral tillsammans med andra vägtrafikledare där ni alla har en uppgift att se till att alla vägar och anläggningar inom region Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar är framkomliga. Rollen innebär att du övervakar samt även styr och leder vägtrafiken med hjälp av olika tekniska system inom utpekat ansvarsområde.

I arbetsuppgifterna ingår att:
 • informera samhället, trafikanter, näringslivstransporter, media, polis, SOS m.fl. om läget på de statliga vägarna samt anläggning via webb och trafikradio
 • hantera störningar i trafiken vid olyckor, hinder och stopp i vägtrafiken, för att bibehålla största möjliga framkomlighet i vägtransportsystemet
 • analysera och prognostisera kommande trafikpåverkande händelser, tex väder och trafikstörande arbeten
 • stödja interna operativa ledningsfunktioner vid icke-normala händelser genom informationshantering och insamlande av beslutsunderlag
Arbetet innebär skiftgång dygnet runt, året runt.

Hos oss på trafikledningscentralen finns engagerade och kompetenta kollegor och vi har ett stort fokus på ett gott samarbete samt goda relationer. För oss är det viktigt att vi alla bidrar till en god stämning och ett positivt arbetsklimat.

Kvalifikationer
Vem är du?

Då rollen innebär mycket kontakter både internt samt externt ser vi att du som person ska vara relationsskapande, ha god samarbetsförmåga och du att arbetar för att hitta lösningar som gynnar både verksamheten och trafikanterna på bästa sätt. Du ska känna dig bekväm i att kommunicera och förmedla budskap på ett informativt sätt, både skriftligen och muntligen. Då arbetet sker i en operativ miljö med dagligdags förändrade förutsättningar ser vi det som extra viktigt att du är anpassningsbar och flexibel.

För att lyckas i rollen ser vi att du har:
 • en avslutad gymnasieutbildning
 • datorvana och erfarenhet av arbete i olika databasmiljöer och system
 • mycket god förmåga att uttala dig i tal och skrift i det svenska språket
 • körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
 • erfarenhet av arbete i en operativ miljö (såsom från vägtrafikområde, trafikledning, trafikinformation och/eller från SOS, polisen, driftledning.)
 • god geografisk kunskap och god förmåga att kunna läsa och tolka kartor
 • erfarenhet av skiftarbete
För att arbeta som vägtrafikledare krävs en internutbildning där du får lära dig alla olika system som behövs för tjänsten, denna utbildning får du av Trafikverket under din arbetstid tillsammans med en handledare.

Tester kommer vara en del av denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna är planerade att hållas via Skype under vecka 51.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-11-30

Upplysningar

Rekryterande chef Daniel Åkerblom
0101244133

SEKO Dennis Ryd
0101238466

SACO Svante Lennerstedt
0101244241

ST Linus Reinhag
0101233512
Mer info
Kontaktperson Daniel Åkerblom
Telefon 0101244133
Område Malmö stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 nov 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.