Teknikingenjör(funktion Ibruktagning)

Teknikingenjör(funktion Ibruktagning)

Arbetsuppgifter
ERTMS är ett av Trafikverkets största investeringsprogram och syftar till att införa trafikstyrningssystemet ERTMS i Sverige. Det arbetet består av att både färdigutveckla ERTMS-systemen och att därefter införa dessa på den svenska järnvägen.

Ett viktigt mål i införandet av ERTMS är att kunna driftsätta signalsystemet med så lite påverkan på järnvägstrafiken så som möjligt. Vi har ett behov av att utveckla och styra utformningen av driftsättningsmetodiken så att den underlättar ERTMS-införandet. Därmed vill vi kunna minska de trafikstörande aktiviteterna som behövs vid en driftsättning.

Som Teknikingenjör kommer du att arbeta tillsammans med, och som stöd till, projektledare och specialister i projektet. Du drivs av en önskan om att jobba med utveckling inom både teknik och arbetssätt inom järnvägsbranschen. Projektets omfattning och komplexitet för med sig en stor variation av spännande arbetsuppgifter, som ger stora möjligheter för dig att utvecklas utifrån dina kompetenser och projektets behov.

Uppdraget omfattar att för projekt ERTMS Utrullnings räkning ha en strategisk roll att planera ibruktagandet av ERTMS L2 i Sverige. Exempel på arbetsuppgifter är:
  • Stödja den operativa verksamheten vid utformning, implementering och tillämpning inom driftsättningar
  • Arbeta med utveckling av tekniker och arbetssätt, och att omsätta dessa i regelverk och rutiner
  • Deltaga i de tidiga skedena inom projektering för att planera för lämpliga driftsättningsetapper
  • Att medverka i att ta fram uppdragsbeskrivningar och utföra leveranskontroll av planer, förfrågningsunderlag och andra handlingar så att dessa överensstämmer med ställda krav
Arbetet sker i stor utsträckning i samarbete med andra delprojekt inom ERTMS, men också med externa leverantörer.

Kvalifikationer

Vem är du?

Du har ett stort intresse för signalteknik och vill utvecklas vidare inom detta. Som Teknikingenjör har du omfattande kontakter med både internt och externa parter. Därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Likaså har du god självinsikt som innebär att du är medveten om dina styrkor och svagheter och du strävar efter att fortsätta utvecklas. Vi ser också att du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som:
  • har civil- eller högskoleingenjörsexamen (minst 180 HP) med inriktning järnvägsteknik och/eller signalteknik.
  • har körkort för personbil, B-körkort
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du:
  • har arbetat i järnvägsprojekt och/eller infrastrukturprojekt
I denna rekrytering kan eventuellt användas webbaserade tester som en del i urvalet.

intervjuerna kommer hållas efter sommaren. Planerad intervjudag är 25 augusti

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-07-10

Upplysningar

Rekryterande chef Ferid Vänerklint
0101233182

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Ferid Vänerklint
Telefon 0101233182
Område Malmö stad
Yrkesroll Marknadsföring, PR & Kommunikation, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 10 juli 2020 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.