Sektionschef

Sektionschef

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Gillar du att vara med där det händer? Vill du vara med och påverka människors vardag? Har du ett ledarskap som bidrar till en kreativ och produktiv miljö? Då kan du bli vår nya sektionschef!

Enheten Produktionsplanering har till uppgift att inom innevarande tågplan planera och tilldela kapacitet. Detta i form av tidtabeller, banarbeten, specialtransporter och övriga tjänster inom järnväg.

Nu söker vi dig som vill arbeta som sektionschef på en av våra sektioner inom enheten produktionsplanering Järnväg!

Som sektionschef inom produktionsplanering Järnväg ansvarar du för att tilldelning av tjänster på järnväg sker konkurrensneutralt och enligt regler och lagar. Du kommer att vara ansvarig för en av fyra sektioner och tillsammans med enhetschefen och övriga tre sektionschefer leder och fördelar ni arbetet nationellt. Som sektionschef kommer du att ha personal-, verksamhets- och budgetansvar och ditt ansvar är att leda, planera samt att följa upp sektionens arbete. Du kommer att vara första linjens chef med personalansvar för ca 10-15 medarbetare fördelat på olika placeringsorter i landet. Förutom våra interna kontakter inom Trafikverket så har du även ett nära samarbete med både järnvägsföretagen och entreprenörer. Avdelning Trafik genomför ett förändringsarbete, digitalisering av tåglägestjänsten, du kommer att fungera som förändringsledare för din sektion.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
  • universitet eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som kan bedömas som likvärdig
  • chefserfarenhet från exempelvis processindustri eller offentlig verksamhet
  • erfarenhet av budget-, verksamhets- och personalansvar.
  • erfarenhet av leda medarbetare i en stor förändring
  • goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
  • erfarenhet av att leda på distans
  • kunskap inom processer och rutiner
  • utbildning inom beteendevetenskap
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-10-24

Upplysningar

Rekryterande chef Susanne Blom
0101240624

SACO Kjell Bergström
0101242670

SEKO Dennis Ryd
0101238466

ST Anders Sjögren
0101235158
Mer info
Kontaktperson Susanne Blom
Telefon 0101240624
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 24 okt 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.