Sektionschef Vägtrafikledning

Sektionschef Vägtrafikledning

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som sektionschef har du personal-, verksamhet och budgetansvar för sektionen Trafikledning och trafikinformation väg i syd. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Rollen innebär att du är första linjens chef och har personalansvar för 16 medarbetare. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga, och ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag.
Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med medarbetarna förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga verksamhetsområden inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. I samråd med enhetschefen och övriga sektioner leder, styr och utvecklar du sektionens 24/7-verksamhet. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och företräder sektionen både internt och externt. Du har personal-, budget- och resultatansvar för sektionen.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar.
  • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
  • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd för behov från medarbetarna såväl som i din samverkan med andra funktioner både internt och externt
  • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
  • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du
  • har drivit förändringsarbete
  • har chefserfarenhet
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-10

Upplysningar

Seko Dennis Ryd

Rekryterande chef Birgitta Lundqvist

Saco Svante Lennerstedt

ST Linus Reinhag
Mer info
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 29 juli (36 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.