Miljöspecialist Kulturmiljö

Miljöspecialist Kulturmiljö

Som miljöspecialist Kulturmiljö på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Hos oss på Stora projekt kommer du att arbeta med kulturmiljöfrågor, framför allt inom arkeologi kopplat till planläggningsprocessen för väg och järnväg. Du kommer även arbeta med tillståndsprocesser enligt kulturmiljölagstiftningen och miljöbalken. Ett brett arbetsområde inom samhällsplanering och storskalig infrastrukturplanering. Du kommer att ingå i ett team med specialister inom miljö och teknik som stödjer de stora projekten med sin kompetens. Arbetet har främst fokus på de tidiga planskedena men även så småningom i byggskedet.

Som miljöspecialist inom kulturmiljö kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med myndigheter under planläggningsprocessen. Du kommer att arbeta nära projektledningen och vara stöd vid upphandling och uppföljning av konsultuppdrag och vi tror därför att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.

I arbetet ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, stödja forskningsprojekt samt svara på inkomna remisser.

Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis nya stambanorna mellan Hässleholm-Lund men även mellan Göteborg-Borås och Ostlänken (Järna-Linköping).

Kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till välfungerande samarbete i alla sammanhang. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar genomförbara lösningar samt ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i dina prioriteringar. Du har slutligen god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och arbetar systematiskt med fokus på framdrift.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning inom kulturmiljö om minst kandidatexamen (minst 180 hp/120 p), alternativt annan examen i kombination med aktuell erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har flera års aktuell kvalificerad yrkeserfarenhet inom kulturmiljöområdet
  • har god kunskap i den svenska lagstiftningen inom aktuellt område och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken i arbetet
  • har erfarenheter av att följa upp och säkerställa att leveranser från konsulter alternativt entreprenörer håller god kvalitet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av myndighetsarbete, gärna i samband med planering av infrastruktur
  • har arbetserfarenhet från tillstånds- och planarbete
  • har erfarenhet av arbete som berör kulturhistorisk bebyggelse i stadsmiljö
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker via Skype och planerar genomföras under v39-40.

Placeringsort: Malmö.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora Projekt leder vi flera av Trafikverkets största och mest komplexa investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-09-20

Upplysningar

Chefens chef, Rekryterande chef Jenny Boije
0101232094

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Jenny Boije
Telefon 0101232094
Område Malmö stad
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 sept 2021 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.