Kvalificerad controller

Kvalificerad controller

Som Kvalificerad controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Enhet Ekonomi på Verksamhetsområde Investering söker nu en kvalificerad controller för nationella arbetsuppgifter bland annat inom verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning på Verksamhetsområde Investering.

Som kvalificerad controller är du ett proaktivt ledningsstöd genom bland annat faktabaserade, analyserade och pedagogiska underlag som utmanar och utvecklar verksamheten och ger tidiga indikationer om resultatet. Kvalificerad controller har en styrande roll och ansvarar för leveranser och att utveckling sker utifrån ett helhetsperspektiv. Däri ingår förmågan att genom kommunikation och samarbete, inspirera och driva till önskad utveckling inom och över organisationsgränser.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för avvikelsehanteringen på verksamhetsområdesnivån med tillhörande rutiner och arbetssätt. Du är en del i arbetet med intern styrning och kontroll. Dessutom arbetar du med ständiga förbättringar och deltar i utvecklingsarbete inom ekonomi- och styrningsområdet.

Du är en del av den nationella enheten ekonomi inom avdelning verksamhetsstyrning i verksamhetsområde Investering som består av cirka 40 controllers.

Kvalifikationer

Vem är du?

Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt där du organiserar och planerar ditt arbete väl. Du är strategisk med god förståelse för hur delarna påverkar helheten, ser logik och samband i komplex information samt hittar lösningar på identifierade utmaningar.

Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver utvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du är med och skapar en kultur som främjar utveckling. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med inriktning ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har flerårig aktuell erfarenhet av controllerarbete inom verksamhets- och/ eller ekonomistyrning inom en större organisation
  • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Webbaserade tester kommer vara en del i detta urval. Vi skickar ut inbjudningarna till testerna via mail, så håll ett extra öga på din mail efter att ansökningstiden passerat.

Intervjuer över Skype är planerade till v. 12.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Härnösand, Jönköping, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Solna, Trollhättan, Örebro

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-03-07

Upplysningar

Rekryterande chef Susanne Åslund
0101235931

Rekryterande chef Peter Gerdne
0101231540

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Anna Carlsson
0101236055

SACO Christina Mattila
0101237068
Mer info
Kontaktperson Susanne Åslund
Telefon 0101235931
Område Malmö stad
Yrkesroll Ekonomi, Controller, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 7 mars 2021 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.