Enhetschef Teknik, miljö och fastighet-Hässleholm-Lund

Enhetschef Teknik, miljö och fastighet-Hässleholm-Lund

Som Enhetschef Teknik, miljö och fastighet - Hässleholm-Lundpå Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Som ett led i den nya organisationen Nya Stambanor i Trafikverket söker vi målmedvetna och kommunikativa ledare som vill vara med på en spännande resa och bygga framtidens järnväg.

Med Hässleholm-Lund tas det första steget mot nya stambanor i Sverige, planeras att vara färdig för tågtrafik 2035

Arbetsuppgifter
Hässleholm-Lund växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu enhetschef Teknik, miljö och fastighet.

Som enhetschef Teknik, miljö och fastighet har du en central roll i Hässleholm-Lund då du ansvarar programmets övergripande arbete med anläggningskrav. Rollen innebär att du leder och samordnar arbetet i Hässleholm-Lund inom områdena teknik, miljö och fastighet. Det innebär bland annat att du bevakar, driver och samordnar de tekniska frågorna i programmet. Tjänsten innebär mycket samarbete och dialog inom Hässleholm-Lund organisation, programmet Nya Stambanor och med andra verksamheter inom och utanför Trafikverket.

I uppdraget som enhetschef Teknik, miljö och fastighet är du med och driver och leder verksamheten mot uppsatta mål och du ingår i programmets ledningsgrupp. Du ansvarar för att leda och samordna specialister inom enhetens ansvarsområden och du säkerställer att Hässleholm-Lund förses med de resurser som krävs.

I dagsläget innebär rollen att du har personalansvar för funktionsansvariga inom enhetens ansvarsområde.

I Hässleholm-Lund kommer du möta kompetenta och engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Kvalifikationer
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Du har en stor analytisk förmåga och det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och kan växla mellan detaljer och helhetssyn.

Vi söker dig som
  • har högskoleexamen om minst 240 hp (180p) inom teknik eller miljö alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har aktuell, relevant och flerårig erfarenhet av samordning och arbetsledning av tekniska specialister
  • har aktuell och relevant erfarenhet av att leda i en stor och komplex organisation
  • har aktuell och relevant erfarenhet från roll med personalansvar
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du
  • har aktuell och relevant erfarenhet av projektledning och planläggnings- och tillståndsprocessen inom anläggningsbranschen
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla videointervjuer via Skype under vecka 11 och 12 .

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Nya Stambanor är ett program inom Trafikverket som har till uppgift att utifrån Nationell plan och uppdrag från regeringen bygga nya stambanor som möjliggör ökad kapacitet för person- och godståg inom hela järnvägssystemet. De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Cirka 250 personer arbetar i Nya Stambanor. De flesta medarbetarna kommer från tre av våra stora program - Ostlänken, Hässleholm - Lund och Göteborg - Borås. Programmet startade 1 oktober 2020.

Sträckan Hässleholm-Lund är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Hässleholm och Lund kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan. Läs mer om program Hässleholm-Lund, se länk under Läs mer Här

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-03-01

Upplysningar

Rekryterande chef Rickard Rosenlund
0101237185

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Viktoria Andersson
0101231176
Mer info
Kontaktperson Rickard Rosenlund
Telefon 0101237185
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 1 mars 2021 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.