El-/trafiksäkerhets- eller byggarbetsmiljöspecialist

El-/trafiksäkerhets- eller byggarbetsmiljöspecialist

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en säkrare arbetsplats i Trafikverkets stora och små väg- och järnvägsprojekt.

Som el-/trafiksäkerhets- eller byggarbetsmiljöspecialist jobbar du med att stödja projektledningen med din specialistkunskap i planering, genomförande och projektuppföljning. Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att projekten följer både Trafikverkets arbetssätt och gällande lagkrav inom el-/trafiksäkerhet och byggherrens arbetsmiljöansvar. Du arbetar tillsammans med projektledningen och dess entreprenörer, konsulter och andra intressenter. Detta innebär att följa upp leverantörer, granska dokument och arbetssätt samt stödja vid hantering av olyckor, tillbud och avvikelser.

Enheten säkerhet och arbetsmiljö är en specialistenhet inom områdena el-/trafiksäkerhet, arbetsmiljö, krishantering, samhällssäkerhet och riskhantering. Du blir del av en kompetent enhet bestående av specialister och strateger.

Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens i din beställarroll, och även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som person drivs du av att vilja bidra till att förbättra trafiksäkerhets- och byggarbetsmiljöarbete. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen och människor. Eftersom du har många interna och externa kontakter är du mån om att skapa goda samarbeten. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående och arbeta med parallella uppdrag samtidigt är en viktig del av arbetet.

Vi söker dig som
  • har högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom el-/trafiksäkerhet väg/järnväg eller byggarbetsmiljöansvaret eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av el-/trafiksäkerhet inom järnväg/väg och/eller byggarbetsmiljöansvar inom anläggningsbranschen eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att ha arbetat strategiskt med att t.ex. ta fram rutiner och riktlinjer inom säkerhetsområdet
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-09-24

Upplysningar

Rekryterande chef Simon Olén
0101232947

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Simon Olén
Telefon 0101232947
Område Malmö stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 24 sept 2020 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.