Åtgärdsplanerare

Åtgärdsplanerare

Arbetsuppgifter
Nu söker vi en pålitlig, engagerad och modig Åtgärdsplanerare till Kristianstad eller Malmö!

Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för en väl fungerande infrastruktur i region Syd. Om du utmanas av att arbeta med samhällsutveckling och delta i viktiga beslut som påverkar många är den här rollen för dig.

Ditt fokus ligger på att planera väginfrastruktur så att cyklister, bilister, kollektivtrafikresenärer och godstransporter kommer fram så effektivt som möjlig. Även järnvägsplanering kan förekomma. Du tar fram underlag om behov och brister i transportsystemet samt lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. Du konkretiserar planer i samråd med planupprättare, skriver åtgärdsbeskrivningar och beställer åtgärder. Du har en viktig roll och prioriterar de mest effektiva åtgärderna för att skapa hållbara transporter. I ditt arbete samarbetar du med personer från olika verksamhetsområden inom Trafikverket.

En stor del i rollen innefattar samverkan med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering, finansiering och förbättringar i transportsystemet. Kopplat till detta kommer du att arbeta med bland annat finansieringsavtal och följer också upp effekter av genomförda åtgärder. Du kommer även ha ett ansvar för statligt bidrag till kommunala åtgärder samt rekvirering/fakturering avseende avtalsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleexamen (minst 180 hp) med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning som vi tillsammans med din erfarenhet bedömer likvärdig
  • har kunskap i planläggningsprocessen
  • har några års erfarenhet från arbete med planering av transportsystemet
  • har kunskap om och förståelse för andra aktörers uppdrag i relation till Trafikverkets verksamhet
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har kunskap i plan- och bygglagen
  • har erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande
  • har erfarenhet av förhandling och avtalsupprättande
  • har erfarenhet av mediehantering
För att lyckas i rollen som Åtgärdsplanerare är du initiativtagande och kan självständigt se vad som behöver göras och agerar därefter. Vidare har du god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

I denna rekrytering kan komma att användas webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjudag är planerad att hållas 17 juni

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-06-04

Upplysningar

Rekryterande chef Maria Hellqvist
0101236052

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Dennis Ryd
0101238466

SACO Sorin Sima
0101233377
Mer info
Kontaktperson Maria Hellqvist
Telefon 0101236052
Område Malmö stad
Yrkesroll Industri & Anläggning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.