Trafikplanerare

Trafikplanerare

Som trafikplanerare kommer du att självständigt och i samverkan med dina kollegor driva ditt arbete i enlighet med kontorets och stadens riktlinjer och mål. Du kommer att arbeta med frågor som berör hela Malmö och regionen, från förändringar i befintlig miljö till komplexa och regionalt betydande stadsutvecklingsprojekt. I tjänsten ingår ett utvecklingsfokus på mobilitet och trafiksystem i harmoni med övrig stadsutveckling, med hållbarhet som mål. Du kommer att arbeta med uppdrag i nära samarbeten med andra grupper och förvaltningar, regionala och nationella aktörer såsom Region Skåne och Trafikverket samt möta andra intressenter och utvecklare, exempelvis fastighetsägare. Som exempel kan nämnas utveckling av kollektivtrafik och cykelsatsningar de kommande åren. Du kommer spela en viktig roll i att öka kontorets och avdelningens kapacitet i analys och utredning, ur ett fysiskt planeringsperspektiv. Här ingår även annan teknisk samhällsservice, såsom energiförsörjning, vatten och avlopp, avfallshantering, digitala funktioner med mera. Du medverkar i ett team som tillsammans utvecklar kompetensen på dessa områden. I din vardag som trafikplanerare kommunicerar och förmedlar du kunskaper och bedömningar till olika målgrupper. Du samarbetar över organisatoriska gränser och arbetar utvecklingsorienterat och uthålligt i processer i en föränderlig omvärld. Som medarbetare är du med och bidrar till avdelningens, kontorets och kommunens utvecklingsarbete. På stadsbyggnadskontoret får du som trafikplanerare möjlighet att i dialogen kring stadsbyggande, funktion, utformning och teknik bidra till hur staden ska se ut i framtiden.

Kvalifikationer
Personen vi söker är driven, kan jobba självständigt och i grupp, och är samarbetsinriktad. Du förstår och respekterar ditt eget och andras uppdrag i samhällsbyggnadsprocessen och är ansvarstagande gentemot dig själv, dina kollegor och uppdragsgivaren, samt har förståelse för vad det innebär att arbeta i en offentlig verksamhet. Eftersom allt mer arbete sker digitalt ställer det krav på att du arbetar obehindrat i digitala miljöer. För dig är det självklart att i samarbete med andra kompetenser på kontoret och i staden verka för ökad mångfald, jämställdhet och med andra sociala utvecklingsfrågor. Du förstår och kan sätta nationella och regionala mål för trafiksystemet gällande hållbarhet, effektivitet med mera i ett lokalt stadsbyggnadsperspektiv, och efterhand förmedla stadens vision och målbild till andra intressenter. Kunskaper i GIS och Indesign är en fördel, och att du kan arbeta i Office-paketet ett krav. Erfarenhet av nationella och regionala planeringssystem, såsom prognos- och modellverktyg är meriterande. Vi förutsätter inte att du ska arbeta i dessa system, men det är en fördel om du kan tolka och omsätta deras resultat i stadsbyggnadsprocessen. Erfarenhet av att utreda och planera system för teknisk infrastruktur och annan samhällsservice ser vi som positivt. Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet. En fördel är om du har erfarenhet av arbete med trafikplanering och annan samhällsplanering i offentlig verksamhet. För tjänsten krävs att du har utbildning i trafikplanering eller samhällsplanering genom civilingenjörsutbildning, fysisk planerarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är viktigt att du kan kommunicera och förmedla dina kunskaper till olika grupper som inte alltid är vana vid kommunal verksamhet. Därför ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Det är en fördel om du kan uttrycka dig obehindrat på engelska och vi ser även positivt på övriga språkkunskaper. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Daniel Svanfelt
Telefon 040-342518
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Teknik & Ingenjör, Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 feb 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Malmö har utvecklats till en spännande stad som lockar såväl människor som företag och i detta expansiva skede står Malmö stad inför flera utmaningar där Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll. På Stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 230 personer med att planera och utveckla Malmö. Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Tjänsten som trafikplanerare är placerad på strategiavdelningen. Strategiavdelningen utvecklar och kommunicerar visionen och riktlinjerna för den fysiska miljön i det framtida Malmö. Avdelningen svarar för översiktsplanen och andra långsiktiga kommunövergripande styrdokument för stadsplaneringen, såsom bostadsförsörjning, naturvård, klimatstrategi, energiförsörjning, med mera. Strategiavdelningen lotsar uppdrag närmare genomförande och håller samman förvaltningsövergripande arbeten i behovsdrivna projekt, bygger och vårdar relationer med omvärlden i stadsplaneringsprocessen, i utvecklingsprojekt och i samverkan med Malmöbor, idéburen sektor, näringsliv och akademi.