Byggprojektledare

Serneke · Bygg & Hantverk · 13 aug

Om jobbet

Arbetsbeskrivning

Du som projektledare har det övergripande ansvaret för, och att fatta beslut om, projektets kvalitéts - och miljöarbete och du är Arbetschefens ställföreträdare vid dennes frånvaro.
I din roll som projektledare kommer du primärt att arbeta med Ekonomi/ marknad samt Produktion.
Inom ekonomi /marknad skall du bland annat: stödja Arbetschefen i anbudsarbetet, Stödja Platschefen med upprättande av tidsplaner- budget och övriga planer. Fakturering och attesteringsöversikt. Du kommer att ha start och avslutningmöte samt löpande uppföljning med underentreprenörer, Kontakt med beställare. Inköpsstyrning samt inköpsplanering. Upphandling av material, konsulter, projektörer och underentreprenörer.
Produktion: Från att upprätta projektplan - avslut av projekt. Säkerställa avvikelsehanteringen inkl. ÄTA-hantering i samråd med Platschefen. Ansvara för att relationsdokument upprättas och överlämnas. Du skall utifrån anbudskalkyl produktionskalkylera, granska-& upprätta ihop med Kalkyl-/ Arbetschefen. Upprätta projekt/ projektering och produktionsplaner tillsammans med Arbetschefen/Platschefen. Vidare skall du företräda Serneke på byggmöten och besiktningsprocesser i samråd med Arbetschefen/Platschefen. Arbetsuppgifterna kan komma att variera utifrån behov. Projektledaren rapporterar till Arbetschef.

Din profil

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom byggprojektledning, är civilingenjör eller har motsvarande arbetslivserfarenhet.
För att rodda denna tjänsten bör du vara och ha följande egenskaper.
  • Strukturerad där du kan planera organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt med tydliga tidsramar.
  • Strategisk, du ser sakers långsiktiga betydelse. Tänker strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor där du kan ta till dig konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
  • Specialistkunskap:Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra och underhåller din specialist kunskap där du även är en kunskapsresurs för andra.
  • Ekonomisk medvetenhet: Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Du fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
*Självgående: Du tar ansvar för dina uppgifter - strukturerar och driver dina processer på egen hand.
Jobbfakta

Ring Isabella Gavriilidou, 042-6000904

Publicerad

4 dagar sedan

Sista ansökningsdag

13 aug

Om företaget

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan koncernen inledde sin verksamhet 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenad- och projektutvecklingskoncern.

Mellan 2002 och 2015 växte koncernens intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,1 procent. Koncernens orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016. I samarbete med Montico söker man nu en projektledare.

Montico är helhetsleverantör inom HR och erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering, utbildning, verksamhetsutveckling, stöd och matchning samt omställning. Med cirka 650 anställda finns vi idag på ett stort antal orter i södra och mellersta Sverige och vårt huvudkontor finns i Tranås.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig .
Din ansökan lämnar du via länken nedan.
Vi tar ej emot ansökningar via mail.

Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.