Sjuksköterskor, natt, till medicinavdelningar i Malmö

Sjuksköterskor, natt, till medicinavdelningar i Malmö

Om arbetsplatsen
Gör skillnad. Varje dag. Den internmedicinska slutenvården i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin som en verksamhet gemensamt med Skånes universitetssjukhus (Sus) Lund. Malmö har fyra vårdavdelningar (avdelning 1, 2, 3 och 4) där verksamhetens tyngdpunkt är internmedicin. Vi har också en avdelningsnära hjärtsviksmottagning. Vi planerar även att starta dagvårdsplatser inom verksamheten. Varje team på natten består av en sjuksköterska och en undersköterska. Som stöd för natt-teamen finns det en läkare stationerad fysiskt i medicinhuset även nattetid. Teamarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet är grunden i verksamhetens arbete, men det är det täta samarbetet med samtliga yrkesprofessioner som är avgörande för patienten. Medicinavdelning 2, 3 och 4 vårdar främst multisjuka, med blandade svikt- och sjukdomstillstånd inom internmedicin. På medicinavdelning 1, hospitalistavdelning, tar vi även hand om patienter som traditionellt har tillhört andra verksamheter, som exempelvis kirurgi eller ortopedi. Verksamheten bygger delvis på personal från de andra medicinavdelningarna, genom utbildningsrotation.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu nya medarbetare till våra fyra medicinavdelningar som vill delta i vår gemenskap, vara aktiv i sin egen kompetensutveckling, bidra till avdelningens vidareutveckling samt våra patienters välmående. Som sjuksköterska ansvarar du för basal- och medicinsk omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Patienterna kommer främst från akutmottagningen och akutvårdsavdelningen (AVA). Diagnoser som hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (Kol), anemier, infektioner och diabetes är vanligt förekommande. Vi tar hand om alla diagnoser inom den internmedicinska familjen. I arbetet kommer du ha mycket fokus på omvårdnad, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi har ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring personcentrerad vård. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka i svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. Du har förmåga att ta eget ansvar och fatta egna beslut, men värdesätter också att arbeta i team. Du har handlingsberedskap och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut, eftersom vi arbetar inom en akut verksamhet. Vidare har du god självkännedom, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och att det finns ett gediget intresse för att arbeta inom internmedicin. I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör. Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen till Skånes universitetssjukhus! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Mer info
Kontaktperson Sarah Richards, Vårdförbundet
Telefon 0736-85 48 54
Område Malmö stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 juni 2020 (3 dagar kvar)