Kvalitets- och Utvecklingschef

Kvalitets- och Utvecklingschef

Välkommen till ett chefsuppdrag vid en nyinrättad kvalitets- och utvecklingsavdelning på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen. Förvaltningen befinner sig en i spännande tid av förändring, där mod och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Som kvalitets- och utvecklingschef verkar du som en möjliggörare där du fyller en viktig funktion inom utbildningsområdet i stadens fortsatta utveckling för att kunna ta vara på möjligheter och för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har en central roll i uppdraget att öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i Malmö stads gymnasieskolor och vuxenutbildning. Avdelningen har inrättats som ett led i att stärka och systematisera en utbildningsverksamhet som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Ditt uppdrag som avdelningschef innebär att du i samverkan med förvaltningens ledningsgrupp och dina medarbetare utvecklar processer och arbetsformer för ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.

Som kvalitets- och utvecklingschef leder du genom avdelningens cirka 10 medarbetare det löpande operativa arbetet och du har det samlade ansvaret för att planera och leda samtliga processer i förvaltningen kopplat till avdelningens uppdrag inom sakområdet. Du förväntas kunna representera en solid kunskapsbas inom utbildningsområdet där kvalitets- och utvecklingsarbete är en del av din spetskunskap. Som avdelningschef ska du representera den strategiska dimensionen av förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete och du ska genom din avdelning kunna förse förvaltningsledning och nämnd med kvalificerat analysmaterial som underlag för beslut.

Omvärldsbevakning ska vara ett viktigt instrument för dig för att hålla din verksamhet uppdaterad. En central del i ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din avdelning förväntas bidra till att förvaltningen ligger i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för en utbildningsverksamhet med stor relevans för de malmöbor som utbildas genom förvaltningens olika utbildningsprogram och kurser.

Som kvalitets- och utvecklingschef är du direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn på Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

Kvalifikationer
För att lyckas krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Du drivs av en nyfikenhet inför verksamheterna och din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten kommer att vara centralt. Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt inom sakområdet som avdelningens organisation och personal.

Vi tror att du har en akademisk utbildning med pedagogisk inriktning, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med kvalificerad arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Högre akademisk examen är meriterande. Din bakgrund inkluderar mångårig chefs- och ledarerfarenhet i kombination med solid erfarenhet av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vidare krävs goda kunskaper i de aktuella skolformernas styrdokument samt erfarenhet av målstyrning och uppföljning. Att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa processer tror vi är en förutsättning. Vi bedömer att erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är viktigt, liksom erfarenhet av facklig samverkan. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med universitet och högskola med koppling till lärarutbildning och utbildningsvetenskap.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag inom utbildningsområdet i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet. Välkommen med din ansökan till Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen!

Tillträde enligt överenskommelse.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Lars Rehnberg
Email Mejla Lars Rehnberg
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 apr (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ansvaret att genomföra och utveckla de frivilliga skolformerna i Malmö stad. Förvaltningens ansvar omfattar den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI, särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskola. I ansvaret ingår även elevhälsovård och det kommunala aktivitetsansvaret. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har cirka 1500 anställda.