Ingenjör till utvecklingsenheten på Fastighets- och gatukontoret

Ingenjör till utvecklingsenheten på Fastighets- och gatukontoret

Tjänsten innebär arbete med material- och metodutveckling av främst hårdgjorda ytor och vägbyggnad. Du arbetar med att hitta och använda nya tekniska möjligheter för att förbättra och underlätta drift- och underhållsarbetet i Malmö stad. Detta kan innebära till exempel tester och försök ute i fält tillsammans med våra entreprenörer eller studier av olika metoder på andra platser. Ett exempel är att titta på hur vi kan förlänga den tekniska livslängden på våra avsmalnade gator och vägar.

För att kunna ligga i framkant och hitta de bästa materialen och lösningarna är det viktigt att ha omvärldsbevakning gällande t ex asfalt, betong och andra vägbyggnadsmaterial. Tjänsten kan innefatta en del resor för att hitta nya metoder och samarbeten. Tjänsten innebär även att vara behjälplig vid framtagning av underlag till underhållsplaner vilket innebär att arbeta med utredningar, remisser, beräkningar och uppföljning.

Med ditt drift- och underhållsperspektiv kommer du att vara en av de som bistår med sakkunskap och perspektiv för att få en bättre slutprodukt i den planerad infrastrukturutbyggnad som kommer att ske i Malmö framöver.


Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleingenjör, gärna inom väg och vattenteknik eller annan inriktning som arbetsgivaren finner relevant. Du har några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

För att lyckas i denna tjänst behöver du vara utvecklingsorienterad och ha en förmåga att driva frågor framåt både självständigt och i samverkan med andra. Du har en god analytisk förmåga och är strukturerad. I och med att du samverkar med många personer, både inom och utom förvaltningen, är det viktigt att du är lyhörd samt har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Marie Persson
Email Mejla Marie Persson
Område Malmö stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 jan (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark. Tillsammans med Malmöborna och stadens näringsliv skapar vi ett gott stadsliv. Vi arbetar med allt från att fylla staden med evenemang till att bygga ut staden, utveckla trafiksystemen, förvalta odlingslotter och värna om våra natur- och rekreationsområden. Vi är omkring 450 medarbetare med vitt skilda kompetenser som samarbetar och hjälper varandra i en miljö som präglas av kunnighet, dynamik, föränderlighet och kreativitet.

Utvecklingsenheten är en del av avdelningen för offentlig miljö på Fastighets- och gatukontoret som arbetar med Malmös befintliga miljö. Vi är idag tio medarbetare som arbetar med utvecklingsfrågor för att, utifrån avdelningens verksamhet, bidra till att förvaltningen ligger i framkant. På enheten arbetar vi med att identifiera arbetsområden som är i behov av förändring och/eller utveckling när det gäller hur stadens offentliga rum används och förvaltas. Vi tar fram arbetsmetoder och stödsystem till vår verksamhet. Material- och teknikutveckling samt samverkansprocesser med olika aktörer och civilsamhället är också viktiga delar i vårt arbete. Givetvis arbetar vi med omvärldsbevakning och vi är delaktiga i olika forskningsprojekt och innovationsarenor.