HR-chef till Sveriges största Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning

HR-chef till Sveriges största Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning

Som HR-chef verkar du för en helhetssyn över Malmö Stad och förvaltningens roll inom kommunen. Det innebär aktivt deltagande i utveckling- och profileringsprojekt på central nivå.

Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och bidrar i ledningsarbetet på ett effektivt och handlingskraftigt sätt. HR-chefen arbetar nära direktören i de strategiska frågorna och agerar bollplank till hela ledningsgruppen. Att bidra till ett framgångsrikt samarbete och en positiv teamkänsla tillsammans med ledningsgruppen är en viktig grund till välbalanserade beslut. Det innebär också att du går i bräschen för att främja ett stabilt och förtroendeskapande klimat samt ett värdeskapande samarbete med såväl verksamhetens ledningsfunktioner som medarbetare och fackliga representanter.

Uppdraget
HR-chefen har ett övergripande ansvar för förvaltningens personalarbete och utvecklingen av detta. Du ansvarar även för att initiera, samverka i nätverk, implementera och kvalitetssäkra kommungemensamma strategier och visioner. Vi vill att du tillsammans med dina medarbetare vidareutvecklar ett systematiskt och metodiskt sätt att arbeta med Malmö stads värdegrund, politiskt uppsatta mål samt förvaltningsspecifika utvecklingsområden. Ett tydligt ledarskap och styrning av HR-avdelningen är viktigt för att främja verksamhetens utveckling.

Idag behöver vi främst spetsa våra insatser inom kompetensförsörjning där rätt kompetens och goda förutsättningar för uppdraget blir avgörande för verksamhetens utveckling framåt. Vi kommer även lägga extra energi på samverkan den närmaste tiden. Därutöver har du ansvar för enhetens huvudplanering av övrigt löpande ansvar inom HR-avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk utbildning inom HR eller beteendevetenskap alternativt annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer ge likvärdig kompetens
* flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i ledande ställning i en större och komplex organisation
* erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
* breda och goda kunskaper relaterade till uppdraget.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer, arbeta i politiskt styrd organisation samt har kunskap om förvaltningens verksamheter.

Vi söker dig som har förmåga att:
* skapa struktur i komplex verksamhet, dra relevanta slutsatser samt omsätta dessa till verksamhetsnytta
* sätta fokus på mål och uppnå resultat som leder till ökad kvalitet i verksamheten
* vara uthållig och lösningsorienterad
* att initiera, motivera och leda förändring
* tillvarata medarbetarnas potential
* uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
* använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten.


Fackliga kontaktpersoner:
Monica Smidje Kommunal 040-345 526, Elvira Karat Vision 0768-530 828, Inga-Lill Andersson Vårdförbundet 0709-109 624, Scipe Ramadani Ledarna 0733-903 740, Ann Hedman Fysioterapeuterna 0766-394 547, Hanna Ljungberg SACO 0708-482 108, Åsa Jarlstam Jusek 040-345 116

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Mer info
Kontaktperson Gisela Gréen
Email Mejla Gisela Gréen
Område Malmö stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://malmo.se/hvof
Sista ansökningsdag 30 sept (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är, med våra 6 400 medarbetare, Malmö stads största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Var med och bygg morgondagens vård och omsorg - Malmö behöver dig!

HR-avdelningen består av ca 45 medarbetare vilka är indelade i fyra enheter som leds av fyra enhetschefer: verksamhetsnära stöd, arbetsvillkor, bemanningsenheten och kompetensförsörjningsenheten.