Specialpedagog/support it-stöd elevakt Prorenata Kontaktperson

Specialpedagog/support it-stöd elevakt Prorenata Kontaktperson

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog ingår ni i det förvaltningsövergripande Centrala specialistteamet i den Centrala elevhälsan inom avdelning Samordning och stöd.
Tjänsten riktar sig i huvudsak mot grundskolan men arbete mot grundsärskolan kan förekomma. Utifrån ansökan om stöd från rektorer erbjuder du tillsammans med dina kollegor i enheten handledning och konsultation avseende elevers behov av särskilt stöd. Du ska också stödja och handleda rektorer, övrig skolledning samt de lokala elevhälsoteamen samt stödja skolledarna att urskilja stödbehov och utforma fungerande stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget ligger också att kvalitetssäkra dokumentation och placeringar av elever i behov av särskilt stöd samt att vara behjälplig vid placering, utslussning samt uppföljning av eleverna som är placerade i våra kommungemensamma centrala SU-grupper.

Tjänsten kommer även bestå av uppdraget att fungera som förvaltningsövergripande support för elevhälsans gemensamma IT-stöd Prorenata Elevakt. Systemet implementeras i höst och supportstrukturen är under uppbyggnad. Syftet är att kunna erbjuda skolorna lättillgänglig vägledning när användare kört fast i systemet och problemet inte kan lösas lokalt på skolan. Support Elevakt kommer att finnas tillgänglig både via e-post och telefon. Till din hjälp i ditt supportuppdrag har du inom organisationen såväl systemadministratör som professionsföreträdare samt projektledare för implementering Elevakt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
  • Erfarenhet av arbete som specialpedagog.
  • God insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet.
  • God didaktisk och pedagogisk förmåga
  • Kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen
  • Kan utveckla sitt arbete utifrån evidensbaserad forskning
  • God vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg
Om arbetsplatsen

Centrala elevhälsan inom avdelning Samordning och stöd samordnar och stödjer de fem övriga utbildningsområdena med avseende på speciella grupper, specialskolor, kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper m fl. Genom samordning och utveckling av de olika professionerna inom elevhälsoarbetet syftar vi till att ge eleverna de bästa förutsättningarna för sitt liv och för sitt lärande.

Centrala specialistteamet är en enhet i den Centrala elevhälsan på grundskoleförvaltningen som har i uppdrag att bland annat ge stöd till alla grund- och grundsärskolors skolledningar och elevhälsoteam på organisationsgrupp- och individnivå gällande elever i behov av särskilt stöd. Centrala specialistteamet är även hemkommunansvarig för elever mottagna i grundsärskola samt fattar beslut om mottagande i skolformen grundsärskola. Enheten handleder även skolledningar och elevhälsoteam i förvaltningen, fungerar som sakkunniga i specialpedagogiska frågor samt ansvarar för mottagningsprocessen till grundsärskolan. Enheten består av följande tvärprofessionella kompetenser; psykologer, specialpedagoger, logoped och kurator.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning:Heltid, 40/40
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Övrigt

Om du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så märker du kanske att du söker till denna tjänst på ett nytt sätt. Vi byter rekryteringssystem för att det ska vara enklare för dig att söka våra tjänster. Om du vill återanvända en ansökan du gjort för en tidigare tjänst hos oss kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Angela Dosa Zitko
Telefon 0723-56 40 44
Område Malmö stad
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 12 juli 2020 (1 dag kvar)