Lektor med inriktning IKT och metodutveckling inom didaktik och digitalisering

Lektor med inriktning IKT och metodutveckling inom didaktik och digitalisering

Arbetsuppgifter

Uppdraget består av 50% undervisning på en av förvaltningens skolor, resterande del av tjänsten arbetar du förvaltningsövergripande med pedagogisk/didaktisk utveckling och svarar till områdeschef.

Lektorsuppdraget med inriktning IKT och metodutveckling innebär att du kommer att:
 • ansvara för kvalitetssäkring av digitala arbetsmetoder
 • tillsammans med andra påverka, utveckla och driva förvaltningens IKT-utveckling i linje men forskning och framgångsrika arbetsmetoder
 • driva och utveckla förvaltningens digitalisering
Lektorsuppdraget innebär särskilt ansvar att:
 • driva och leda arbetet med pedagogisk/didaktisk kunskapsdelning
 • stödja skolledare och lärare så att undervisningen utvecklas på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet
 • utveckla former för kollegial reflektion över metodval, arbetssätt, förhållningssätt, värderingar, lärares tolkning av uppdrag och styrdokument
 • utvärdera och kvalitetssäkra såväl ditt eget arbete som det gemensamma lektorsuppdraget
 • skapa och upprätthålla kontakter och samarbeten med högskolor och universitet som låter elever och lärare komma i kontakt med aktuell forskning
 • söka samarbeten och erfarenhetsutbyte med andra forskarutbildade inom Malmö stad så väl som nationellt och internationellt
Kvalifikationer

För att bli aktuell för tjänst ska du:
 • ha legitimation för undervisning i gymnasieskola och/eller grundskola åk 7-9
 • ha en examen på forskarnivå (licentiatexamen eller doktorsexamen) inom skolväsendet
 • kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet alternativt ha undervisat på högskola/universitet
 • ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • ha erfarenhet av utvecklingsarbete inom skola/utbildning
 • mycket god digital kompetens
Det är även högt meriterande om du har forskat inom IKT och/eller metodutveckling. Likaså är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet från högskola/universitet.

Som person är du drivande och har förmåga att inspirera andra. Du har en god kommunikativ förmåga samt förmåga att skapa goda relationer. Det är viktigt för uppdraget att du har en förmåga att kunna koppla digitalisering med didaktisk utveckling. Du har mycket god digital kompetens och god allmändidaktisk kompetens.

Om arbetsplatsen

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen håller samman förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Avdelningen består av 10 medarbetare: samhällsvetare och erfarna pedagoger som arbetar tillsammans, bland annat med att analysera verksamheternas resultat och erbjuda skolor stöd i uppföljnings- och utvecklingsarbetet. Ett uthålligt och systematiskt förbättringsarbete på varje skola är centralt i förvaltningens strävan efter att ge alla elever förutsättningar att nå sina mål. Avdelningen ansvarar även för den kommunala målstyrningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1500 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast

Tjänsten är 3 årigt visstidsförordnande med möjlighet till förnyat uppdrag och med tillsvidareanställning som grund. Visstidsförordnandet är en semesteranställning. Den vilande grundanställningen är en ferieanställning.

Övrigt

Om du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så kanske du märker att du till denna tjänst söker på ett nytt sätt, via ett nytt rekryteringssystem. Vi byter rekryteringssystem för att de ska var enklare för dig att söka våra tjänster. Om du har sökt i vårt tidigare system Visma Recruit, och vill återanvända din ansökan i denna rekrytering kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.
Mer info
Kontaktperson Lisbeth Gyllander Torkildsen
Telefon 0733-565810
Område Malmö stad
Yrkesroll Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 5 apr 2020 (3 dagar kvar)