Huvudprojektledare - Kulturhuvudstad 2029

Huvudprojektledare - Kulturhuvudstad 2029

OM ARBETSPLATSEN
Malmö bubblar av kreativitet, skaparglädje och av upplevelser. Ambitionsnivån är hög och siktet är inställt på att Malmö inom några år ska kunna kvalificera sig till kulturhuvudstad. Malmö är Sveriges snabbast växande stad och stadens rika kulturliv är en viktig del i att skapa den attraktiva staden. Vår stad är en global mötesplats med 186 nationaliteter och över 150 olika språk. Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Fler malmöbor ska involveras, bli hörda och aktiveras genom konst och kultur i vår stad. Att utnämnas till kulturhuvudstad skulle innebära en viktig möjlighet till deltagande, medskapande och inflytande i kulturlivet och erbjuder ett unikt tillfälle för staden att öka samarbetet med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom kulturområdet.

Arbetsuppgifter
Nästa gång en svensk stad blir europeisk kulturhuvudstad är 2029 och Malmö stad söker nu en huvudprojektledare för Malmös kandidatur som vill vara med och lyfta Malmös rika och spännande kulturliv ut på en europeisk arena. Internt i Malmö stad kommer du att arbeta nära stadens högsta beslutande tjänstemannanivå, men du kommer även att hantera omfattande externa kontakter, så väl nationellt som internationellt. Som huvudprojektledare kommer du att tillhöra kulturförvaltningen, men du rapporterar löpande till en stadsövergripande styrgrupp bestående av stadens kulturdirektör, näringslivsdirektör samt stadsbyggnadsdirektör. Din tjänst utgår från Malmö, men ditt uppdrag kan periodvis innebära omfattande resor inom och utanför Sverige.

Under 2021 ska Malmö stad ta fram en förstudie och utreda vilka förutsättningar Malmö har för att ansöka om titeln och huvudprojektledaren är central i detta utredningsarbete. Om staden väljer att kandidera finns möjlighet för dig som huvudprojektledare att tillsammans med ditt projektteam ha det övergripande ansvaret för stadens kandidatur. Urvalsförfarandet för kandiderande städer är därefter en process som pågår i cirka 2 år och stadens ansökan kommer att bedömas utifrån ett antal fastställda kriterier. Kärnan i uppdraget som huvudprojektledare innebär att kunna se till helheten och att kunna hålla samman ett komplext partnerskap med många olika intressenter och att framgångsrikt kunna bygga och underhålla nödvändiga relationer, nationellt och internationellt, för att säkerställa Malmös kandidatur. Det fria kulturlivet, näringslivet och akademin är exempel på särskilt viktiga intressenter tillsammans med Region Skåne och andra regionala aktörer. Även Kulturrådet och EU kommissionen är centrala intressenter om Malmö kandiderar.

Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av påverkansarbete samt erfarenhet av att driva stora projekt med hög komplexitet, gärna med koppling till kulturområdet. Vidare har du en mycket god vana att arbeta såväl i nationella som internationella miljöer och vi ser gärna att du även har erfarenhet av större EU-projekt. En mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning. Har du dessutom god kompetens inom andra stora språk som används inom EU är det meriterande, även kunskaper i något av Malmös stora språk värderas högt.

Som person har du en stor social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang och bygga relationer. Vi ser också att det är viktigt att du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt och att du är van att röra dig bland tjänstemän och beslutsfattare på olika nivåer, såväl nationellt som internationellt. I dig söker vi en positiv kraft som tar initiativ och arbetar självständigt med stor energi och resultatfokus. För att lyckas krävs ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att kunna prioritera och arbeta med flera olika parallella delprojekt och arbetsuppgifter. En förmåga att kunna arbeta strategiskt och se till helheten är avgörande.

Vi erbjuder
Malmö stad erbjuder ett unikt uppdrag där du får leda arbetet med att förverkliga möjligheten för Malmö att bli kulturhuvudstad 2029. Tillsammans ser vi fram emot att skapa livskraftiga och långsiktiga samarbeten som kan höja Malmös kulturprofil internationellt och nationellt, och samtidigt ge fler malmöbor möjligheten att delta i stadens kulturliv och förstärka kulturens bidrag till stadens utvecklig. Här får du verka i dynamiska sammanhang där Malmös utveckling som stad och som viktig del i regionen står i centrum. Låter det spännande?

Välkommen med din ansökan!

VAD ÄR EN KULTURHUVUDSTAD?
Initiativet startade 1985 och sedan 2011 väljs varje år två städer från två olika medlemsstater i EU till europeiska kulturhuvudstäder. Mer än 40 städer i Europa har hittills utnämnts till europeiska kulturhuvudstäder. Syftet är dels att visa upp städernas kulturliv för övriga Europa, men syftet är även att främja kulturernas mångfald i Europa och stärka européernas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde. Sverige har haft två kulturhuvudstäder: Stockholm 1998 och Umeå 2014. 2029 ska Sverige och Polen ha varsin kulturhuvudstad.
Mer info
Kontaktperson Pernilla Conde Hellman
Telefon 040-34 10 00
Område Malmö stad
Yrkesroll Media, Kultur & Design, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 6 dec 2020 (6 dagar kvar)