Handledare för läsfrämjande projekt sökes!

Handledare för läsfrämjande projekt sökes!

Arbetsuppgifter

Läsning och berättande är viktiga kompetenser för den enskilda individen när det gäller att utvecklas i enlighet med sina styrkor, stärka sin egenmakt och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Projektet Läsambassadörerna vill tillgängliggöra läsande, berättande och berättelser för Malmös barn och unga, men också bredda ambassadörskapet för läsning och berättande genom att unga Malmöbor blir just ”läsambassadörer”.

Resultatet som eftersträvas är:
  • att ungdomarna som är läsambassadörer får ökad kunskap kring barns rättigheter och betydelsen av läsning, berättande och tillgången till språk som de i sin tur kan sprida till andra barn och unga.
  • att alla som deltar i eller möter läsambassadörerna vidgar sina nätverk med ungdomar och läsfrämjande/demokratiska aktörer i Malmö.
  • att projektet inspirerar till medskapande, engagemang för och nyfikenhet på läsning, berättande och demokratiskt arbete.
Läsambassadörerna kommer bland annat att göra pop-up-verksamhet och i samband med det hålla i aktiviteter som exempelvis högläsning och gemensam läsning. Läsambassadörerna kommer genom aktiviteterna att träffa olika aktörer och föreningar som arbetar medskapande och med barn och ungas delaktighet. Projektet ska genomsyras av såväl kunskap som kreativitet. Det är väsentligt att ungdomarna som deltar inte är passiva mottagare av information, utan tvärtom deltar aktivt i kunskapsbildningen och sätter sin egen prägel på projektet.

Din huvuduppgift blir att leda 5 av dessa ungdomar under deras praktikveckor. Att praktisera som läsambassadör är krävande för en del unga Malmöbor, beroende på de egna förutsättningarna. Det kan därför krävas ett omfattande handledarskap. Du medverkar också aktivt i arbetet som Läsambassadör tillsammans med Ung-i-sommar-praktikanterna.

Som handledare kommer du att få utbildning av Biblioteken i Malmö i läsfrämjande arbete för att sedan kunna introducera ungdomarna till uppdraget som Läsambassadörer. Du kommer sedan att ha huvudansvaret för den övergripande strukturen och kommer att hålla i de olika momenten och uppgifterna administrativt med uppföljning och dokumentation. Du kommer att samarbeta med övriga handledare samt anställda inom Biblioteken i Malmö och Tillsammans i förening. Du kommer också att samverka med de externa aktörer som utbildar i projektet eller som ni möter i det uppsökande arbetet i Malmö.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
  • Utbildning med pedagogisk inriktning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
  • Erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar.
  • God förmåga tala och skriva på svenska.
För att lyckas och trivas med uppdraget ser vi att du behöver vara genuint intresserad av barns lärande och lyhörd för varje barns intresse, individuella förutsättningar och behov. Du behöver vara kreativ och ha förmåga att entusiasmera och uppmuntra barn och unga till deltagande. vi tror även att du behöver vara flexibel, öppen, lugn och trygg i olika situationer samt ha lätt för att samarbeta och kommunicera med både barn och vuxna.

Det är meriterande om du har:
  • Erfarenhet av att planera och driva utvecklingsarbete.
  • Arbetat språkutvecklande och/eller kulturförmedlande för barn/unga.
  • Kunskap om barns läslust, medievärldar, egna skapande.
  • Språkkompetens inom något annat av Malmös stora språk.
Urval kommer att ske löpande. Skicka oss därför gärna din ansökan så snart du har möjlighet. Intervjuer är planerade att genomföras den 23, 25 eller 30 maj.

Inför ett eventuellt erbjudande om anställning kommer utdrag från belastningsregistret att begäras.

Om arbetsplatsen

Vi söker dig som tillsammans med kollegor vill fortsätta att utveckla Biblioteken i Malmö utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt, testar och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Med fantasi och kunskap erbjuder Biblioteken i Malmö möjligheter som utjämnar skillnader inom vitt skilda områden så som läsning, berättande, demokratiskt deltagande, kulturengagemang och digital kompetens. Biblioteken i Malmö har drygt 180 medarbetare och cirka 4000 besökare om dagen. Vi är en del i det starka kulturutbudet i staden och är med och driver utvecklingen av den moderna folkbildningen i Sverige. Vi vill ge varje generation Malmöbor förutsättningarna att vara medskapande i framtidens biblioteksverksamhet. Arbetssätten fokuserar mer och mer på brukarmedverkan vilket ställer höga krav på flexibilitet, samarbete och lyhördhet hos oss som arbetar här.

Kulturförvaltningen skapar möjligheter för Malmöbor och besökare att ta del av eller själva skapa kultur. Vi är stadens puls och möjliggör möten för upplevelser, berättelser, kunskaper och dialog. För oss handlar det om kulturell allemansrätt. Vill du vara med? Som medarbetare hos oss har du förmånen att verka i en stad som sjuder av skaparglädje och upplevelser. Kultur i Malmö gör skillnad!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid, 11 veckor (6 juni-19 aug)
Antal tjänster: 10
Tillträde: 2021-06-06 eller enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Mer info
Kontaktperson Jenny Skantze Nyberg
Telefon 0708-774681
Område Malmö stad
Yrkesroll Media, Kultur & Design
Typ av anställning Säsongsjobb
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)