Förstelärare för åk 1-3 till Hyllievångsskolan

Förstelärare för åk 1-3 till Hyllievångsskolan

Arbetsuppgifter

På Hyllievångsskolan är vi nu redo att ta nästa steg i vår skolutveckling genom att anställa ännu en förstelärare som kommer undervisa i årskurs 1. Är du en driven och ansvarstagande pedagog som samtidigt vill arbeta med förbättringsprocesser utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete kan du vara den vi söker!

Vi vill att våra förstelärare ska ta ett ordentligt grepp om skolutveckling kopplat till våra åtaganden och därför kommer fokus vara att vara medledare i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi tänker också att du som förstelärare kommer ingå i skolans kommande skolutvecklingsgrupp, hålla i studiedagar, möten och elevhearings m.m.

Vi strävar mot att få en lärardriven skolutveckling genom ett kollegialt arbete utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Ett av våra åtaganden syftar till att undervisningen görs tillgänglig för fler elever genom att identifiera och förändra undervisningen utifrån elevernas behov.

Huvuddelen av din tjänst är undervisning och uppgifter som är kopplade till undervisningen. Du bedriver, såväl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Eftersom skolan är i en uppbyggnadsfas kommer uppdragets karaktär att utvecklas över tid. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Kvalifikationer

Eftersom våra förstelärare arbetar utifrån våra åtaganden välkomnar vi sökande som har behörighet att undervisa inom svenska och svenska som andraspråk, samt behörighet att undervisa ytterligare ämnen för åk 1-3. Försteläraruppdraget är dock främst riktad mot skolutveckling och inte behörigheten. För att vara aktuell för uppdraget ska du, genom dokumentation, kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete som behörig lärare inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Tidigare erfarenhet av att handleda andra lärare och att driva utvecklingsprocesser utifrån systematiskt kvalitetsarbete är meriterande.

Som förstelärare blir du en kraft för hela skolan i hela det systematiska kvalitetsarbetet. Därför ser vi att du är lyhörd, tar ett stort ansvar i ditt arbete och är drivande i utvecklingsfrågor. Vidare behöver du vara en tydlig ledare i klassrummet. Du har ett intresse för att utveckla både din och dina kollegors undervisning utifrån forskning. Via tydliga strukturer och ett organiserat tillvägagångssätt hittar du vägar att nå våra elever samtidigt som du har lätt för att bygga goda och hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.

Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Hyllievångsskolan är en framtidsorienterad skola som främjar alla elevers utveckling och lärande. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer. Skolan utökas läsårsvis och är fullt utbyggd läsåret 2023/2024 till årskurs 6. Hyllievångsskolan främjar kollegialt samarbete, både utifrån planering av undervisning och genom innovativa lokaler.

Skolan stod färdigbyggd 2017 och är unikt utformad. Här finns inga traditionella korridorer, utan skolan är öppen och välkomnande. Skolan är byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till salar och grupprum. Förutom våra klassrum har vi två utomhusklassrum att använda på tredje våningen.

Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 77 skolor, 6400 medarbetare och 34500 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Mer info
Kontaktperson Anna Vesterlund Jinneland
Telefon 0701-48 76 91
Område Malmö stad
Yrkesroll Utbildning, Fritidspedagog
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://malmo.se
Sista ansökningsdag 26 maj 2022 (8 dagar kvar)